Sosialidemokraatit vaativat kansalaiskeskustelua

Ajankohtaista

Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet ovat päättäneet HUS-yhtymän perussopimuksesta. HUSin ylimpänä päätöksentekoelimenä on tämän mukaan yhtymäkokous. Se merkitsee sitä, että kaikilta alueilta on yksi henkilö päättämässä muun muassa HUSin strategiasta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja muista keskeisistä asioista. Vaihtoehto on HUSin valtuusto.

Yhtymäkokouksen viiden henkilön toimintaohjeet valmistellaan alueiden hallituksissa ja lisäksi alueiden kesken käytäneen neuvotteluja keskeisistä kysymyksistä. Ongelma on, ettei mikään toimielimistä käy julkista keskustelua. HUS-yhtymän ylin päätöksenteko jää kansanvallan, yleisöjulkisuuden ja kansalainvaikuttamisen kannalta vajaaksi.  Yleisöjulkisuus käsittelyn seuraamisena ei toteudu.

Julkisuus toteutuu vain ennen päätöksentekoa esitysten ja päätöksenteon jälkeen päätösten asiakirjajulkisuutena. Keskusteluun perustuva julkisuus ei toteudu myöskään ylimmässä päätöksentekoelimessä, yhtymäkokouksessa. Siksi sosialidemokraatit pitivät Helsingin valtuustossa välttämättömänä yhtymäkokouksen asemesta järjestää ylin päätöksenteko valtuuston perustuvaksi. Silloin syntyisi mahdollisuus myös kansalaiskeskusteluun ennen päätöksiä.

Pentti Arajärvi
Kirjoittaja on Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu.