Sosialidemokraatit haluavat kaikille kansalaisille tasaveroiset palvelut ja valinnanmahdollisuudet

Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoma SDP:n ryhmäpuheenvuorossa kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Sosialidemokraatit kannattavat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. Näin laajassa, koko suomalaista yhteiskuntaa koskevassa reformissa tulisi kuitenkin lähteä liikkeelle laajasta poliittisesta yhteisymmärryksestä ja asteittaisesta etenemisestä, kuten myös Sipilän hallitus alun perin suunnitteli.

Meillä on esimerkkejä laajojen yhteiskunnallisten reformien rakentamisesta ja toimeenpanosta. Tästä syystä herääkin kysymys: miksi nyt toimitaan toisin?

********************************

Aikoinaan suomalaista peruskoulujärjestelmää luotaessa määrätietoinen keskustelu käynnistyi 20-luvulla. Vakavista yrityksistä huolimatta peruskoulu-uudistus epäonnistui kerta toisensa jälkeen, kunnes lopulta lähes 50 vuotta myöhemmin, vuonna 1968 eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain.

Opetusministeri R.H. Oittinen esitteli uudistukseen tähtäävää lainsäädäntöä seuraavilla sanoilla: ”Uuteen koulujärjestelmään siirtyminen on suunniteltu asteittain tapahtuvaksi. Siirtymäaika on esityksen mukaan 16 vuotta. Eräissä kunnissa uuteen koulujärjestelmään siirtyminen käy päinsä helpommin kuin toisissa kunnissa. Siksi toimeenpanossa on pyrittävä välttämään kaavamaisuutta ja antamaan oma-aloitteiselle järjestelylle mahdollisuuksia.”

Oittisen sanoja lukiessa ei voi olla kiinnittämättä huomiota peruskoulu- ja sote-uudistuksen samankaltaisuuksiin. Historian opiskelun tarve ei ole poistunut mihinkään.

Hallituksen sote-uudistuksen alkuperäisenä ydintavoitteena oli perustason terveyspalvelujen kehittäminen ja vahvistaminen. On todettava, ettei tämä tavoite toteudu maan hallituksen esittämällä mallilla, vaan päinvastoin hoitoketjut pirstaloituvat ja vaikeuttavat kokonaisuuden hallintaa, jolloin myös kustannukset karkaavat käsistä.

*********************************

Tällä hetkellä suurimmat puutteet ja laajin korjaamisen tarve on perustason sote-palveluissa. Näiden palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoa pitää lisätä uusia resursseja kohdentamalla samalla kun palveluiden sisältöä kehitetään. Sote tarvitsee vahvat hartiat, mutta ratkaisuna eivät ole maakunnat, vaan tarkoituksenmukaiset kuntien merkityksen tunnustavat aluejaot, joissa otetaan huomioon mm. tulevaisuuden elinkeinorakenne, väestön kasvu ja liikkuminen. Pienten kuntien ongelmien vuoksi ei pidä tuhota suurten kaupunkien, kuten Helsingin toimintamahdollisuuksia.

Sosiaalidemokraatit korostavat, että palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja rahoituksen pitää säilyä samoissa käsissä. Maan hallituksen ehdotus eroaa jyrkästi nykytilasta. Malli tuo vahvan valtiojohtoisuuden, järjestämisen ja tuottamisen erottamisen ja massiiviset keskittämiset valtion tehtäväksi. Uhkana on asiakasmaksujen kasvu tai hoidon karsinta tai sekä että.

Sosialidemokraatit haluavat kaikille kansalaisille tasaveroiset palvelut ja valinnanmahdollisuudet.

Me torjumme sote-palvelujen laajan markkinaehtoistamisen. Nykymallissa on paljon valinnanmahdollisuuksia, joita voidaan kehittää edelleen. Ne ovat liitetty palvelemaan potilaan hoitoketjua ja ovat siten kustannustehokkaassa hallinnassa. Sipilän hallituksen valinnanvapausmalli menee business edellä. Siinä käytön kustannukset, tarkoituksenmukaisuus ja oikea kohdentuminen ovat vaikeasti, tuskin lainkaan hallittavissa. Myös veroeurot uhkaavat päätyä yksityisiin taskuihin.

******************************

Helsinki on kyennyt tekemään parannuksia kaupunkilaisten sote-palveluihin. Merkittävin päätös oli terveyskeskusmaksujen poisto vuonna 2013. Palveluissa on vieläkin parantamisen varaa, mutta hallituksen sote-uudistus vie tilannetta päinvastaiseen suuntaan.

Helsingin lausuntoa lukiessa ja asiantuntijoita kuullessa ei voi olla kysymättä: kuka helsinkiläinen päättäjä voi kannattaa nykyisenkaltaista hallituksen esitystä, joka heikentää palveluja, uhkaa luvattujen säästöjen sijaan tuoda lisää kustannuksia, nostaa verotusta sekä heikentää pääkaupungin kykyä investoida rakentamiseen ja liikenteeseen?

SDP:n valtuustoryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, ettei Helsingin tule hyväksyä hallituksen sote-uudistusta. Nyt käsittelyssä oleva Helsingin lausunto antaa valtuutettu Jukka Järvisen sanoin täystyrmäyksen hallituksen sote-uudistukselle.

Toivomme, että Helsingin valtuusto voisi olla tässä asiassa yhdessä rintamassa palvelujen heikennyksiä vastaan. Toivon, että kaikki helsinkiläiset kansanedustajat puolustavat helsinkiläisten etua myös, kun asiasta päätetään eduskunnassa.

********************************

Suomalaiseen poliittiseen perinteeseen on kautta historian kuulunut se, että pyrimme kompromisseihin, omien näkemysten härkäpäisen ajamisen sijaan. Tämä perinne tuntuu katkeavan tämän hallituksen kohdalla, kun se on päättänyt ottaa sote-reformin pohjaksi kahden puolueen lehmänkaupan.

Me, sosialidemokraatit olemme sitä mieltä, että sote-uudistuksessa tulee korjata se, mikä ei toimi ja säästää se mikä toimii. Suomalainen erikoissairaanhoito on monissa tutkimuksissa todettu hyvin toimivaksi, taloudellisesti tehokkaaksi ja laadultaan korkeatasoiseksi. Tätä hyvää palvelua ei pidä rikkoa, vaan kehittää edelleen.

Palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoa voidaan parantaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa resursseja lisäämällä ja oikein kohdentamalla sekä johtamista parantamalla.

Arvoisa puheenjohtaja, sosialidemokraattien valtuustoryhmä kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lausunnon hyväksymistä.