SDP:n valtuustoryhmän tavoite läpi: Hekaa ja Hasoa tuetaan vuokrankorotuspaineiden keskellä

Ajankohtaista,Kaupunkipolitiikka,Politiikka

Helsingin kaupungin talousarvioneuvotteluissa on löydetty sopu kaupungin vuoden 2024 budjetista valtuuston enemmistön kesken. SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutettuun sopuun. Valtuustoryhmän ajamat tavoitteet, kuten kaupungin palkkaohjelman jatkaminen, Hekan vuokrankorotusten hillitseminen, koulutuksen perusrahoituksen tuki sekä alueiden eritymiskehityksen ehkäisyn tukeminen toteutuivat.

Talousarvion valmistelua ja sen ympärillä käytyä keskustelua on vaikeuttanut erityisesti maailmantilanne ja sitä seuranneet hintojen nousu sekä hallituksen suunnitelmat sosiaaliturvan heikentämisestä sekä Hekan valtaisa korkojen nousu. SDP:n valtuustoryhmä ajoi budjettineuvotteluissa toimia, jotka luovat ja pitävät kiinni arjen turvasta helsinkiläisille.

“Elämisen kustannukset ovat nousseet paljon viime vuosien aikana ja etenkin lapsiperheiden toimeentulossa on haasteita. Tähän kun lisäämme Hekan valtaisat vuokrankorotukset ja hallituksen suunnittelemat asumistuen leikkaukset, on todella kysymys siitä, kenellä on oikeasti varaa asua Helsingissä”, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma toteaa. “SDP:n ansiosta kaupunki tukee Hekaa ja Hasoa ylimääräisellä 20 milj. euron pääomituksella, jolla hillitään vuokrankorotuspainetta.”

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari pitää tärkeänä, että neuvotteluissa oli yhteisymmärrys kasvatukseen ja koulutukseen panostamisesta. “Lähdimme neuvotteluihin tilanteesta, jossa edes toimialan perusrahoitus ei ollut täysin turvattu. On hienoa, että lopulta tahtotila oli kaikille sama ja neuvottelutulos huomioi myös esimerkiksi sijoituksen varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen”, Laisaari sanoo.

SDP:n vaatimuksesta ensi vuonna Helsinkiin ei myöskään oteta käyttöön terveyskeskusmaksuja ja lisäksi alueiden eriytymiskehityksen ehkäisyyn, segregaatioon, sijoitetaan jatkossakin rahaa. Kolmas iso asia on viime vuoden saavutuksen, kaupungin palkkaohjelman, jatkuminen.

“Neuvottelussa päätettiin jatkaa kaupungin palkkaohjelmaa 7 miljoonalla eurolla. Se kohdentuu erityisesti aloille, joissa on rekrytointihaasteita ja kaikista pienipalkkaisimmille työntekijöille”, Heinäluoma täsmentää.

Helsinki panostaa ensi vuonna entistä enemmän eriytymiskehityksen torjuntaan ja yhtenä esimerkkinä siitä on, että kaupunkiuudistusalueille otetaan käyttöön toimintamalli, jossa jokaiselle alueelle on kokonaisuudesta vastaava henkilö ja asukkaiden osallisuuteen sekä viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.

Yhteyshenkilö

Eveliina Heinäluoma
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Puh: 040 5921807
eveliina.heinaluoma@gmail.com