SDP:n valtuustoryhmä: Östersundomin kehittämisellä on suuri rooli kohtuuhintaisen asumisen tavoitteen edistämisessä

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.10. Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen. SDP:n valtuustoryhmän mukaan kaavan eteneminen mahdollistaa koko Helsingin, mutta erityisesti Itä-Helsingin kehittymisen ja kasvun. Östersundomin kehittämisellä on merkittävä rooli kohtuuhintaisen asumisen tavoitteen edistämisessä.

 

“Östersundomin alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja n. 80 000-100 000 uudelle asukkaalle ja alueelle syntynee n. 15 000-40 000 uutta työpaikkaa. Asuinalue edellyttää metroradan rakentamista, jotta alueen asukkaille saadaan toimiva ja nopea yhteys Helsingin keskustaan päin.” kommentoi SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Uuden alueen suunnittelu on kestänyt pitkään, sillä Östersundomissa on luonnonsuojelun kannalta tärkeitä Natura-alueita ja suunnittelussa on haluttu huolehtia siitä, että metrorata ja asuinalueet ovat riittävän kaukana näistä luonnonsuojelualueista.

 

“Alueen luontoselvitykset ovat myös tehty erittäin huolellisesti, sillä Natura-lainsäädäntö edellyttää tarkkoja lajistoarviointeja ja viranomaisyhteistyötä. Nyt käsittelyssä olevassa kaavassa metroyhteys ei kulje lähellä Natura-alueita ja mm. aiemmin suunnitelmissa ollut Salmenkallion metroasema on poistettu. Luontoarvoiltaan tärkeä Salmenkallio säilyy rakentamattomana,” Heinäluoma kertoo.

 

Lisätietoja:

 

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807