SDP:n valtuustoryhmä: Helsinki panostaa työllisyyteen, opetukseen ja vanhustenhoivaan

Ajankohtaista

Helsingin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen valtuustoryhmien saavuttamaan budjettisopuun. SDP korosti neuvotteluissa työllisyyttä, yksinasuvien aseman parantamista ja riittävää rahoitusta opetus- ja sote-sektoreille. Nämä tavoitteet toteutuivat budjettisovussa olosuhteisiin nähden hyvin. SDP:n esittämä Helsingin työllisyysohjelma tullaan toteuttamaan, samoin päätettiin tehdä selvitys yksinasuvien asemasta ja toimenpiteistä sen parantamiseksi.

”SDP:lle on tärkeää, että opetustoimen resurssit pystyttiin turvaamaan budjetissa. Sivistyksestä ja opetuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, johon vakavaraisen Helsingin ei kannata sortua. Kouluverkon tarkastelussa on tärkeää huomioida lasten määrän lisääntyminen Helsingissä.” SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki toteaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila pitää tärkeänä, että budjettisovun myötä sosiaali- ja terveyssektorille saatiin lisää rahoitusta. ”Vanhusten kotihoitoon ja terveyskeskusjonojen purkamiseen oli välttämätöntä saada lisäresursseja. SDP:n valtuustoryhmälle tämä oli keskeinen kysymys budjettineuvotteluissa.”