SDP:n tavoitteet etenivät Helsingin johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta on syntynyt sopu poliittisten ryhmien kesken. Maaliskuun valtuustokäsittelyn yhteydessä SDP:n ryhmä esitti johtamismalliin laajempaa demokraattista osallistumista ja vähäisempää vallankeskittämistä kansliapäällikölle. Jatkokäsittelyssä nämä tavoitteet saivat tukea myös muilta ryhmiltä. Nyt syntyneessä esityksessä kansliapäällikön valtaa on karsittu, ja kulttuuripuolen toimialakokonaisuudessa kulttuuri, nuoriso ja liikunta on erotettu omiksi jaostoikseen. Tärkeää SDP:lle oli, että strateginen maankäyttö ja tontinluovutukset säilyvät edelleen kaupunkiympäristön lautakunnassa eikä niitä eriytetä elinkeinojaostoon, kuten alkuperäisessä esityksessä. SDP:n mielestä lautakunnan rooli on ehdottoman tärkeä demokraattisen päätöksenteon takaamiseksi sekä korruptioriskin välttämiseksi. Kokonaisuudessaan johtamisen jaoston päätöksen voi lukea täältä: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_johtamisen_jaosto/Suomi/Paatostiedote/2016/Kanslia_2016-05-30_Joja_9_Pt/index.html