SDP:n Sevander: Budjetti tuo helpotusta kasvavan kaupungin tarpeisiin

Ajankohtaista

Kaupunginhallitusryhmät ovat sopineet Helsingin kaupungin talousarviosta vuodelle 2020. SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveyspalveluihin saatiin mittava yli 30 miljoonan euron lisäys pormestarin esitykseen nähden. Lastensuojelun ja vammaispalveluiden rahoitus vastaa nyt paremmin todellista tarvetta.

 

SDP:n esitys myönteisen erityiskohtelun laajentamisesta kirjasto- ja nuorisopalveluihin sai myös rahoituksen. Rahoituksella pystytään tukemaan heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kaupunginosien palveluja sekä aluekehitystä laajemminkin. Kaupunginosien eriarvoistumiskehitystä torjutaan myös aluekehittämisen keinoin. SDP:n esityksestä budjettiin kirjattiin rahoitus Pitäjänmäen ja Kannelmäen alueiden kehittämiselle.

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Tomi Sevander on tyytyväinen siihen, että toimiala sai budjettineuvotteluissa yli kolmen miljoonan euron lisärahoituksen. Nyt hyväksytyllä talousarviolla haluttiin vahvistaa nuorisotyötä sekä lisätä liikkumisen edellytyksiä. Liikuntaseurojen avustuksia kasvatetaan ensi vuonna ja liikuntapaikkojen ylläpitoon laitetaan lisäresursseja. Palvelutarjontaa ei ole tarvetta supistaa, joka on kasvavassa kaupungissa ensiarvoisen tärkeää.

 

Lisätietoja:

Tomi Sevander
apulaispormestari
p. 050 561 2581