SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtuustoseminaarissa 13.8.

Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoman pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa 13.8.

Arvoisa puheenjohtaja,

Meidän vastuullamme on historiallisen epidemian jälkeisestä elpymisestä huolehtiminen. Tässä työssä kaikki on pidettävä mukana. Helsinkiläiset ovat olleet kovilla koko pandemian ajan eivätkä haastavat ajat ota loppuakseen. 

Esimerkiksi opettajien, lasten ja nuorten jaksaminen on ollut suurella koetuksella. Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä, että saimme kesäkuussa liikkeelle koulutuksen toimialalle lisärahoituksen oppimisen tukeen ja koronakriisin jälkiseuraamuksiin. On myös hienoa, että Helsingin kouluissa palattiin tällä viikolla laajamittaisesti lähiopetukseen. Oppivelvollisuuden laajennus tulee tänä syksynä voimaan tärkeänä ajankohtana. Yhteiskunnalla on nyt vastuu koronan keskellä ysiluokan päättäneistä nuorista, joista monet katosivat kouluista.

Yksittäiset pistemäiset teot eivät kuitenkaan riitä. Tarvitsemme kaupunkiimme laaja-alaisen koronakriisin jälkeisen palautumisohjelman. Valtuustoryhmämme esitti asiaa keväällä 2021. Pidämme tärkeänä, että ohjelma pureutuu niin terveydenhuollon hoitovelkaan, mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, oppimisen tukeen, nuorten työllisyyteen kuten myös kulttuurin ja tapahtumien tukemiseen. Tälle työlle on varattava myös riittävät resurssit. 

Erityisesti kaupungin henkilöstö on ollut koronan aikana kovilla. Meidän täytyy kyetä tukemaan henkilöstömme jaksamista ja työolosuhteita paremmin. 

Helsinki tarvitsee myös tähän aikaan päivitettävän elinkeinostrategian, jossa tuetaan pääkaupungin monipuolista elinkeinoelämää, niin suuria kuin pieniäkin yrityksiä sekä Helsingin lahjakkaita kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita.

Arvoisa valtuusto, 

Helsinki tarvitsee kilpailukykyisen palkkaohjelman. Esimerkiksi terveyskeskusten pitkien jonojen taustalla on hoitovelka sekä liian pienet henkilöstöresurssit. Meidän tulee pystyä houkuttelemaan osaavaa työvoimaa palveluihimme jatkossakin. Tähän tarvitaan hyvää johtamista, kilpailukykyiset palkat sekä kesäkuussa hyväksytyn palveluita monipuolisesti parantavan sote-uudistuksen onnistunut toimeenpano. 

Lisäksi tarvitsemme ihmisten jaksamisen tueksi mielenterveystekoja. Korona on tuonut mukanaan paljon mielenterveyshaasteita, etenkin nuorille. Nämä haasteet tulee ottaa tosissaan ja tukea lasten ja nuorten sekä aikuisten jaksamista varaamalla mielenterveyspalveluihin riittävät resurssit. Olen iloinen, että Helsinki tavoittelee ensimmäisenä Suomessa terapiatakuun toteuttamista.

Korona ajoi vanhuksemme ensin neljän seinän sisälle, ja sen jälkeenkin harrastusmahdollisuudet ovat olleet heikot. On meidän tehtävä huolehtia, että hyvinvointivaltion rakennusprojektissa mukana olleet sukupolvet saavat arvokkaan vanhuuden, eikä korona hävitä viimeisten vuosien elämäniloa tai liikuntakykyä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Monet haasteemme ovat samoja kuin ennen. Asumisen kova hinta, riittävän asumistuotannon varmistaminen sekä lähiluonnon ja rakentamisen yhteensovittaminen. Haasteenamme on hallita kaupungin kasvua kestävästi. Me sosialidemokraatit jatkamme myös pitkäjänteistä työtä eriarvoisuuskehityksen torjumiseksi Helsingissä. Tässä työssä tavoitteiden on oltava selkeitä ja kirkkaita.

Myös julkinen liikenteemme on koronan jäljiltä isojen haasteiden keskellä. Me sosialidemokraatit haluamme varmistaa, että pääkaupunkiseudulla panostetaan jatkossakin hyvään ja edulliseen julkiseen liikenteeseen. Koronalaskua ei voi sellaisenaan siirtää joukkoliikenteen lipun hintoihin.

On muistettava, että asuntopolitiikalla luomme edellytykset kaupunkilaisten hyvälle elämälle. Asuntotuotannon tulee olla riittävää suhteessa väestönkasvuun sekä kohtuuhintainen asuntotuotanto turvattava. Asuntojen ohella tarvitsemme myös riittävät lähipalveluja. Toivomme, että voisimme antaa helsinkiläisille palvelutakuulupauksen. Täydennysrakentamisen yhteydessä kaupunginosiin pitää tulla lisää myös palveluja.

Asuntojen kysyntä ja liian vähäinen tarjonta ovat luoneet kohtaanto-ongelman, joka vaikuttaa koko Suomen talouskasvun veturina toimivan alueen hyvinvointiin. Myös yritysten kasvuedellytykset heikkenevät, kun työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla. Siksi meidän pitää sitoutua riittävän kunnianhimoiseen asuntotuotantoon. Erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen osuutta on syytä edelleen nostaa. 

Hyvä valtuusto, 

Helsingin henki on rakentunut yhteistyön varaan. Asioista sopiminen ja kompromissien löytäminen on hyvä tie eteenpäin. Se on kaupunkimme ja kaupunkilaisten etu. Valtuustoryhmämme puolesta toivomme tätä myös tulevalta kaudelta. 

Kiitos.