SDP:n Heinäluoma: Helsingin suunnattava alueiden eriytymiskehityksen torjuntaan enemmän rahaa

Ajankohtaista

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) julkisti 3.10. ehdotuksensa Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarvioksi. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma näkee budjettiehdotuksessa sekä myönteisiä että haasteellisia puolia ryhmien välisiä neuvotteluja ajatellen.

 

”Pidän hyvänä, ettei Vapaavuori lähtenyt kokoomuksen valtuustoryhmän vaatimalle oikeistolaisen veropolitiikan linjalle, vaan pitää Helsingin veroprosentin paikallaan,” Heinäluoma toteaa.

 

Kaupungin kasvuvauhti on edelleen erittäin nopea. Kasvu asettaa paineita lähipalvelujen järjestämisen, kaupungin tasa-arvoisen kehittymisen ja työntekijöiden jaksamisen osalta.

 

”Helsingin on pidettävä kiinni laadukkaista lähipalveluista ja työntekijöidensä hyvinvoinnista. Helsingillä on ollut erityisiä haasteita vanhusten kotihoidon ja terveysasemien jonojen kanssa. Muutoksen toteuttaminen edellyttäisi pormestarin ehdotusta enemmän rahoitusta sosiaali- ja terveystoimialalle”, Heinäluoma huomauttaa.

 

Kansainvälisesti katsoen Helsinki on onnistunut torjumaan tehokkaasti kaupunginosien eriytymiskehitystä. Alueiden eriytyminen on kuitenkin tutkimusten mukaan vahvistunut viimeisten vuosien aikana. Kehityssuuntaan puuttumiseksi kaupungilta vaaditaan aiempaa voimakkaampia toimenpiteitä. 

 

SDP on esittänyt syksyn alussa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista koskemaan heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien alueiden palveluja sekä aluekehitystä laajemminkin. Vuoden 2020 budjetissa kirjasto- ja nuorisopalvelut voisivat toimia myönteisen erityiskohtelun laajentamisen pilottina.

 

”Kaupungin tulee torjua eriytymiskehitystä ja suunnata rahoitusta niille alueille, joilla eriytyminen on lähtenyt kasvuun. SDP:n tavoitteena on, että nyt kouluille suunnattua erityisrahoitusta tulee laajentaa koskemaan myös kulttuuria, liikuntaa ja nuorisopalveluja”, painottaa Heinäluoma.

 

Yhteystiedot:

 

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

040-592 1807