SDP:n Heinäluoma: Asumisen ja maankäytön ohjelma vahvistaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa

Ajankohtaista

“Asumisen hinnat Helsingissä ovat viime vuosina jatkaneet nousuaan. Politiikan tehtävänä on mahdollistaa, että jokaisella on varaa asua Helsingissä, on sitten töissä ravintolassa, siivoojana tai kaupan myyjänä. SDP:n keskeinen tavoite kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisesta nytkähti eteenpäin”, iloitsee Helsingin demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan uuden asumisen ja maankäytön ohjelman. Linjausten mukaan Helsingissä rakennetaan jatkossa vuositasolla 1 000 asuntoa enemmän. Vuodesta 2023 alkaen asuntotuotantotavoite on vähintään 8 000 asuntoa vuodessa. Kohtuuhintaista asumista lisätään nostamalla pitkän korkotuen ARA-tuotannon osuutta aikaisemmasta 25%:sta 30%:iin.

Heinäluoman mukaan kohtuuhintaisten asuntojen osuutta tulee jatkossa edelleen nostaa. “Suunta on kuitenkin oikea. Helsinkiin tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja ARA-vuokra-asunnot ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta.”

Kohtuuhintaisiin asuntoihin liittyy Helsingissä keskeisesti myös Hitas-järjestelmä. Osana AM-ohjelmaa poliittiset ryhmät ovat sopineet Hitakseen liittyvien epäkohtien korjaamisesta. Hitas-järjestelmästä ei luovuta ennen kuin uutta on tilalla, silla on tärkeää, että Helsingillä on myös jatkossa olemassa kohtuuhintaista omistusasumista tukeva malli. Nyt käynnistyvän virkamiestyön pohjalta valmistellaan epäkohdat korjaava ja nykytilannetta paremmin vastaava malli, joka tuodaan myöhemmin päätöksentekoon.

“SDP:n tavoite on niin ikään vahvistaa tasa-arvoista kaupunkikehitystä ja ehkäistä monipuolisesti segregaatiota. Tasa-arvoinen kaupunkikehitys vaatii monipuolisia toimia niin asunto-, koulutus- kuin myös elinkeinopolitiikan saralla”, Heinäluoma tiivistää.

Lisätiedot:
Eveliina Heinäluoma
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 040 592 1807