SDP Helsinki: Oma koti kohtuuhintaan

Ajankohtaista,Piirikokous

 

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous vaatii lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Yhä useammat ihmiset haluavat vuosittain muuttaa kotinsa Helsinkiin, ja kaupungin väkiluku kasvaa vuosittain useilla tuhansilla. Asumisen hintaa nostaa kova kysyntä, ja tähän voidaan vastata vain kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa lisäämällä.

 

Muuttoliike jatkuu kohti kaupunkeja, hinnat nousevat ja asumisväljyys pienenee. SDP:n mielestä asuntopulaa ei ratkaista ylihinnoitelluilla miniasunnoilla eikä normienpurkutalkoilla, vaan tarvitaan monipuolista ja kestävää asuntotuotantoa. Korkotuettuja ARA-asuntoja pitäisi rakentaa Helsinkiin huomattavasti nykyistä 20 prosentin osuutta enemmän. Asunto-ohjelmaa laadittaessa muut puolueet eivät kuitenkaan tukeneet vaatimustamme prosenttiosuuden kasvattamisesta vaan ajattelivat enemmän rakentajien ja hyvätuloisten etua.

 

SDP Helsingin mielestä paitsi edullisiin vuokra-asuntoihin myös edulliseen omitusasumiseen kiinnipääsemistä on helpotettava tarjoamalla nykyistä enemmän osaomistusta, asumisoikeusasuntoja ja vastaavia uusia rahoitusmuotoja.

 

Omistusasumisella on Suomessa vahva asema asuntomarkkinoilla. Osa omistusasuntojen ostajista on kiinteistösijoittajia, jotka halpojen lainakorkojen turvin keräävät moninkertaiset voittonsa kuumentuneilla vuokramarkkinoilla. Tätä kautta julkinen asumistuki valuu näille sijoittajille.

 

Suomalaisten omaisuus on ollut pitkälti kiinni omistusasunnoissa ja omaisuus myös kasaantuu omistusasumisen myötä. Pienituloisen helsinkiläisen on lähes mahdotonta säästää vuokramenojen jälkeen omaa asuntoa varten. Siksi on kehitettävä rahoitusmalleja, jossa vuokralainen voi maksaa samalla asuntoa itselleen. Kuilu omistusasumisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen välillä on nyt liian syvä.