SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja: Vantaalta mallia varhaiskasvatuksen palkankorotuksiin Helsingissä

Ajankohtaista

Helsingin valtuuston sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma iloitsee Vantaan kaupungin päätöksestä parantaa päivähoitohenkilöstön palkkausta ja esittää, että Helsinki tekisi nopeasti vastaavan linjauksen.

– Lastentarhaopettajat ja koko päivähoidon henkilöstö ovat pitkään olleet palkkauksessa alimitoitettuja työn vaativuuteen ja merkitykseen nähden. Vantaan kaupungin linjaus parantaa henkilöstön palkkoja on ilon aihe ja antaa paremmat mahdollisuudet saada alalle pätevää henkilökuntaa korkeiden elinkustannusten pääkaupunkiseudulla.

– Esitänkin, että Helsingissä tehdään vastaavan sisältöiset päätökset varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkauksen parantamisesta. Helsingin on myös hyvä pohtia erityisen kannustuspalkkion nostamista 1 500 euroon. Uusille lastentarhaopettajille suunnattu kannustuspalkkio tukee mahdollisuuksia täyttää vapautuvat ja uudet tehtävät päivähoidossa olevien lasten määrän kasvaessa.

-Toivon, että asiasta käynnistyy neuvottelut kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken.

Helsingissä pitäisi pyrkiä asiassa ratkaisuun vielä ennen kesälomia, jotta Helsingin asema tasapuolisena ja houkuttelevana työnantajana säilyy, Heinäluoma esittää.

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807