SDP Helsingin valtuustoryhmä: Tavoitteena menestyvä satama, kaupungin viihtyisyydestä tinkimättä

Ajankohtaista

Helsingin demarivaltuutetut pitävät hyvänä, että Eteläsatamasta poistuvat satamatoiminnot sekä rekkaliikenne. Näin ympäristöä saadaan laajemmin kaupunkilaisten käyttöön. Tämän mahdollistamiseksi SDP:n valtuustoryhmä pitää välttämättömänä, että Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne keskitettäisiin Jätkäsaaren Länsisatamaan. Satamatoimintojen keskittäminen Jätkäsaareen edellyttää lisääntyvän liikenteen uudelleenjärjestämistä ja siksi kaupungin virkakunta on ehdottanut satamatunnelin rakentamista Länsisatamasta Länsiväylälle.

“Satamaa koskeva keskustelu lähti liikkeelle uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisesta Etelärantaan. Samassa yhteydessä on järkevää katsoa Etelärannan ja Makasiinirannan kehittämistä laajemminkin. Nykyisin alue on valitettavan alikehittynyt, vaikka sijaitsee upealla paikalla merenrannassa ja kävelymatkan päässä rautatieasemasta”, avaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma asiaa.

”Sataman kehittämisestä tehtyjen selvitysten perusteella Vuosaaren satama ei ole matkustajaliikenteen näkökulmasta yhtä houkutteleva kuin keskustasatamat – matkustajamäärät vähenisivät Vuosaariskenaariossa jopa 20 % nykytilanteesta. Vuosaaren satama on myös pääosin tavaraliikenteen satama ja sen muuttaminen matkustajaliikennettä palvelevaksi terminaaliksi vaatisi n. 700 miljoonaa euroa vaativia investointeja, pitäen sisällään sataman laajennuksen ja joukkoliikenneyhteyden”, Heinäluoma huomauttaa.

Tämän lisäksi Vuosaaressa läheinen Natura-alue rajoittaa sataman mahdollisuuksia kasvaa nykyisestä. Laivaliikenteen ohjaaminen Vuosaareen on myös ilmaston kannalta heikompi vaihtoehto, sillä se pidentäisi laivamatkaa ja siten kasvattaisi myös laivaliikenteen päästöjä”, kommentoi Heinäluoma.

Satamatunnelin alustava kustannusarvio on sataman selvitysten perusteella noin 180 miljoonaa euroa. Tunnelin avulla voidaan varmistaa sataman kehittämisedellytykset sekä toisaalta Jätkäsaaren kaupunginosan asuinviihtyvyys ja liikenteen sujuvuus. Satamatunneli olisi Länsiväylän ja Länsisataman välille rakennettu tunneli.