SDP Helsingin valtuustoryhmä: Joukkoliikenteen käyttö saatava selvään kasvuun

Ajankohtaista

Helsingin SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt ryhmäaloitteen, jossa se esittää toimia joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Demarit haluavat, että HSL-kuntayhtymän rahoitusta muutetaan siten, että kunnat kattaisivat nykyistä suuremman osuuden joukkoliikenteen kustannuksista, mikä näkyisi käyttäjille edullisempina lippuina. HSL:n tulee panostaa edelleen nopeampiin ja tiheämpiin yhteyksiin joukkoliikenteen palvelujen parantamiseksi ja käyttäjämäärien lisäämiseksi. Kolmanneksi demarit ehdottavat maksuttomien jaksojen kokeiluja, joiden avulla voitaisiin selvittää, mikä merkitys lipun hinnalla on ihmisten kulkutapoihin.

“Liikenne muodostaa noin viidenneksen koko Suomen kasvihuonepäästöistä. Liikenteen päästöjä tulee vähentää voimakkaasti, jotta voimme torjua tehokkaasti ilmastonmuutosta. Kaupungeilla on tässä tärkeä rooli joukkoliikenteeseen panostamisessa. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen vaatii myös nykyistä nopeampia ja tiheämpiä joukkoliikenneyhteyksiä”, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

HSL-alueen kunnat ovat sopineet, että kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %, jolloin joukkoliikenteen käyttäjät maksavat puolet kustannuksista lippumaksuina. Tämä luo painetta lippujen hintojen korottamiselle etenkin nyt, kun edessä on joukkoliikenteen sujuvuuden kannalta välttämättömiä, suuria raideinvestointeja.

“Olisi perusteltua, että jatkossa kunnat voisivat kattaa joukkoliikenteen kustannuksista yhä suuremman osuuden. Se mahdollistaisi etenkin erityisryhmien, kuten opiskelijoiden ja pienituloisten seniorien lippujen hintoja alentamisen. Senioreiden kohdalla tulisi luopua klo 9-14 aikarajauksesta ja myöntää alennus kokoaikaisesti. On tärkeää, että lipun hinta ei muodostu esteeksi liikkumiselle.”, Heinäluoma kiteyttää.

Heinäluoman mukaan pääkaupunkiseudulla on hyvät edellytykset houkutella yksityisauton käyttäjiä joukkoliikenteen pariin: “Vaikka joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet, ei kulkutapaosuuksissa ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina. Helsingin olisikin yhdessä muiden HSL-kuntien kanssa ryhdyttävä toimiin joukkoliikenteen käytön kasvattamiseksi”.

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma

valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807