SDP Helsingin ryhmäaloite: Säännöt sähköpotkulaudoille Helsingissä

Ajankohtaista

Viimeaikainen uutisointi sähköpotkulautailijoiden onnettomuuksista sekä lautojen lisääntynyt määrä pääkaupungin katukuvassa ovat vauhdittaneet keskustelua sääntöjen tarpeesta Helsingistä.

”Sähköpotkulaudat ovat tervetullut uusi liikkumistapa – samaan aikaan on tärkeää, että liikkuminen on myös vilkkaassa pääkaupungissa turvallista ja siksi sähköpotkulaudoille on syytä asettaa selkeät pelisäännöt”, painottaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Sähköpotkulaudoilla liikutaan paljon Helsingin kesässä. Niillä ajetaan paljon myös yöaikaan, jolloin kolarit ja kaatumiset lisääntyvät sekä terveysasemien päivystykset ruuhkautuvat. Ajaminen esimerkiksi jalkakäytävillä ja huonosti järjestetty pysäköinti haittaavat muiden liikkumista.

Viimeisimpien tilastojen mukaan vajaalla puolella HUSin päivystyksiin tulleista sähköpotkulautailijoista oli keskivaikeita tai tätä vakavampia vammoja. Päivystyskäyntien kustannukset tulevat yhteiskunnalle ja veronmaksajille myös kalliiksi – yksistään vuonna 2021  tapahtuneista sähköpotkulautaonnettomuuksista Helsingissä koitui yhteiskunnalle peräti 1,7 miljoonan euron kustannukset.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittääkin 15.6. Helsingin kaupunginvaltuustolle jättämässään ryhmäaloitteessaan, että kaupunki laatii säännöt sähköpotkulautojen käytölle.

”Yhtenä ratkaisuna voisikin olla lautojen määrän rajoittaminen laatimalla sopimukset yritysten kanssa. Lisäksi sähköpotkulaudoille pitää osoittaa selkeät, omat pysäköintipaikat”, Heinäluoma avaa ryhmäaloitteen sisältöä.

SDP:n valtuustoryhmä esittääkin ryhmäaloitteessaan Helsingin kaupungille seuraavia toimia sähköpotkulautojen tuomien haasteiden ratkaisemiseksi:

1. Lautojen pysäköinti ja poistaminen

Sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä aiheuttaa usein ongelmia. Erityisesti kantakaupungin alueella kaupungin tulisi järjestää lisää pysäköintitilaa esimerkiksi katutilan pysäköintiruuduista.

2. Pysäköintipaikkoja ja pyöräväyliä myös kantakaupunkiin

Sähköpotkulaudalla ajaminen on kiellettyä jalkakäytävällä. Kaupungin on tienpitäjänä syytä harkita sähköpotkulaudoille ajorajoituksia historiallisessa keskustassa, lähinnä Senaatintorin ympäristössä.

Kantakaupungissa ongelmana on jalkakäytävillä ajaminen. Tätä estämään tulee keskustassa tehdä tasaisia kevyen liikenteen kulkuväyliä. Lisäksi sähköpotkulautojen pysäköintipaikkoja tulee lisätä erityisesti keskustassa.

3. Sähköpotkulautojen määrän hallitseminen käyttöoikeussopimuksilla

Olisi selkeintä, että kaupunki tekisi vuokrausyritysten kanssa palvelu- ja käyttöoikeussopimuksen, jossa määriteltäisiin kaupunkitilan käytön vastikkeeksi lautojen enimmäismäärät, ajalliset ja alueelliset rajoitukset sekä muut käyttöehdot.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittömästi ja määrätietoisesti toimiin, jotta sähköpotkulautojen määrä ja käyttö saadaan kaupungissa hallintaan. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus turvalliseen liikkumiseen kotikaupungissa – sähköpotkulaudalla tai ilman.

Yhteystiedot:
Eveliina Heinäluoma
valtuustoryhmän puheenjohtaja
eveliina.heinaluoma@gmail.com
p. 040 5921807