SDP haluaa panostaa henkilöstön jaksamiseen ja palveluihin

Ajankohtaista

Kesän viimeisessä valtuustossa keskiviikkona käsiteltiin vuoden 2021 arviointikertomusta ja hyväksyttiin tilinpäätös. SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Hilkka Ahde antoi kiitoksen kaupungin henkilöstölle, joka vaikeista ajoista huolimatta on luotsannut Helsinkiä olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen hyvin; talous on pitkäjänteisten päätösten johdosta vakaalla pohjalla. Investoiminen kaupungin kasvuun on kuitenkin tärkeää. Näin pystymme rakentamaan koteja nykyisille ja uusille helsinkiläisille sekä torjumaan ilmastomuutosta rakentamalla uusia raideyhteyksiä. SDP pitää tärkeänä, että kaupungin vahvaa tulosta suunnataan nimenomaan palveluihin, niin varhaiskasvatukseen, ikäihmisten hoivaan, kouluihin kuin myös terveysasemien työhön.

SDP nosti puheenvuorossaan esiin kaksi merkittävää asiaa: työvoiman saatavuuden sekä Helsingin palkanmaksuongelmat. Erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys on suuri ongelma, sillä useissa rekrytoinneissa ei ole saatu lainkaan hakemuksia, joten vakansseja on täyttämättä. Samaan aikaan kotien moninaiset ongelmat ovat lisääntyneet, eikä perheiden tarpeisiin pystytä vastaamaan.

Sama ongelma koskee myös kotihoitoa; strategiassa ja Stadin ikäohjelmassa asetetuista tavoitteista on toteutunut vain osa. Esimerkiksi henkilöstön työhyvinvoinnille asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Työvoimapula on valtava ja hoitajat suunnattoman työtaakan uuvuttamia.

Puheenvuorossaan SDP myös muistutti ryhmäaloitteestaan 2022 terveyskeskusten kiireettömään hoitoon pääsystä viimeistään viikossa.

Helsingin palkanmaksuongelmiin SDP peräsi johdon vastuuta ja vaati pikaisia toimenpiteitä tilanteen selvittämiseksi. Mainehaitan lisäksi kaupungin pitkään jatkuneet palkanmaksun ongelmat ja viiveet ovat täysin kohtuuttomia kaupungin työntekijöiden näkökulmasta. Työntekijöiden tulee saada työstään heidän ansaitsemansa palkka ilman viivytyksiä ja jatkuvia virheitä. Jos työntekijät eivät voi luottaa Helsingin kykyyn maksaa palkkoja ajallaan, vaikuttaa se myös tulevaisuuden rekrytointeihin. SDP:n mielestä kaupungin johdon olisi pitänyt varautua uuteen palkanmaksujärjestelmään etupainotteisesti lisäämällä palkkahallinnon resursseja riittävästi.