SDP esittää keskustatunnelihankkeen hylkäämistä – Jätkäsaaren ratkaisut tulee selvittää

Ajankohtaista

Helsingin keskustan alittavan autotunnelin rakentamiselle ei ole SDP:n valtuustoryhmän mielestä taloudellisia tai liikennepoliittisia edellytyksiä. Tämän hetkisten arvioiden mukaan tunnelin hinta on 1,4 miljardia euroa.

 

Helsingin kaupunki on strategiassaan sitoutunut kasvattamaan kestävien liikennemuotojen osuutta. Kaupunkiympäristön toimialan tekemän selvityksen mukaan keskustatunneli lisäisi yksityisautoilua joukkoliikenteen kustannuksella. SDP:n mielestä pääkaupunkiseudun tulee tukea toimillaan entistä voimakkaammin joukkoliikenteen käyttöä liikkumismuotona.

 

Osana keskustan kehittämistä on edelleen selvitettävä kävelykeskustan laajentamista. Tämän hetkinen suunnitelma nojaa keskustatunnelin toteuttamiseen. SDP katsoo, että kävelykeskusta on osa liikenteen kokonaisratkaisua ja se tulee irrottaa tunnelihankkeesta.

 

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää Jätkäsaaren liikenteen erilaisia sujuvoittamisvaihtoehtoja ja Länsisataman liikenteen osalta yhdessä Helsingin Sataman kanssa toimintojen keskittämistä Vuosaaren satamaan.

 

SDP:n valtuustoryhmän mielestä kaupungin tulee lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja parantaa sitä kautta Helsingin liikenteen sujuvuutta. Joukkoliikenteen käytön edistämistä tulee toteuttaa tulevina vuosina erityisesti raideliikenteen laajentamisen ja edullisten joukkoliikenteen lippujen hintojen kautta.

 

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 040 592 1807