SDP: Asuinalueiden eriarvoistuminen pysäytettävä! Tasa-arvo luo turvallisuutta.

Ajankohtaista,Piirikokous

SDP Helsingin syyskokouksen 9.11. julkilausuma

 

Helsingin sosialidemokraatit haluavat, että eriarvoistuminen pysäytetään kouluissa, terveydenhuollossa, kulttuurissa ja asuinalueilla. Tasapuolisesti kehittyvä kaupunki tukee yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja luo hyvinvointia. Tuloerojen kasvu ja muuttoliike uhkaavat jakaa kaupungin entistä vahvemmin hyväosaisten ja huono-osaisten alueisiin. Näin ei saa tapahtua!

Yhteisöllisyys synnyttää turvallisuutta. Viranomaistenkin on helpointa toimia kaupungissa, jossa ihmiset välittävät ja huolehtivat toisistaan. Myös poliiseja tarvitaan, mutta poliisikin toimii tehokkaimmin yhteisön tuella.

Kaupungistuminen, alueiden eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos etenevät kiihtyvällä tahdilla. Osa muutoksista on maailmanlaajuisia, osa taas paikallisia ja täysin meidän helsinkiläisten omissa käsissä.

Asuinalueiden eriarvoistumien on valinta ja päätös. Se ei tapahdu, jos emme anna sen tapahtua. SDP Helsinki vaatii kaupungilta määrätietoista kaikki sektorit kattavaa ohjelmaa, jolla eriarvoistuminen pysäytetään.

Me asukkaat päätämme minkälainen kaupunki Suomen ainoasta metropolista kehittyy. SDP Helsinki haluaa tasa-arvoisen ja yhteisöllisen kaupungin. Reilun kaupungin, jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elävä kulttuuri luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Sosiaalidemokraatit vaativat, että Helsingissä pysäytetään köyhyyden keskittyminen. Lapsien pitää saada kasvaa naapurustoissa, joissa asuu monenlaista väkeä. Jos omassa perheessä on ongelmia, on lapselle erityisen tärkeää saada tukea ympäröivältä yhteisöltä, naapureilta, koulusta, kavereiden vanhemmilta.

Emme halua Helsinkiin taantuvia alueita. Vaadimme oikeudenmukaista asuntopolitiikkaa ja erityisesti lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

On paljon parempi ehkäistä ongelmia kuin korjata niitä. Jos myönteisellä erityiskohtelulla voimme ehkäistä yhden lapsen syrjäytymisen, jos kaupunginosien tasapuolisella kehittämisellä ehkäistä yhden lähiön kurjistuminen, on se hyväksi koko kaupungille.

Helsingin pitää panostaa julkisiin palveluihin erityisesti alueilla, joissa vaarana on ongelmien kasaantuminen.

Suomen ainoan metropolin merkitys koko maan tulevaisuuden kannalta vain kasvaa. Ainoastaan tasa-arvoinen ja yhteisöllinen Helsinki, jossa kaikki kaupunginosat ja asukkaat pidetään mukana, voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Eriarvoistuminen ja turvattomuuden kasvu pitää torjua valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. On hienoa, että pääministeri Rinteen hallitus on ottanut tämän kärkitavoitteekseen ja ojentanut auttavan kätensä, tähän Helsingin pitää tarttua!

Muutos tuo mukanaan epävarmuutta ja herättää pelkoja. Se luo silti aina myös mahdollisuuksia. Työelämä ja talous muuttuvat. Niiden muutos on ihmisen tekemä ja yhdessä hallittavissa ja se pitää tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Sukupolvien yhteinen suuri haaste on ilmastonmuutoksen oikeudenmukainen torjunta, ja se vaatii myös uudenlaista kaupunki- ja kulutuskulttuuria.  Joskus ainoaa realismia on idealismi. Kun maailma muuttuu, vanhat totuudet murtuvat. Vaikeinta realismia on päästää irti eilisen totuuksista.