Sanna Marinin puhe itsenäisyyspäivän aaton juhlassa

Ajankohtaista

Helsingin sosialidemokraattien itsenäisyyspäivän juhla 5.12.2014 Juhlapuhe – Sanna Marin, SDP:n varapuheenjohtaja

Arvoisa ulkoministeri,

hyvät juhlavieraat, rakkaat toverit,

Suomi juhlii huomenna 6. joulukuuta 97. itsenäisyyspäiväänsä. Maamme itsenäisyys on asia joka yhdistää kaikkia suomalaisia ihmisiä, eri puolueita ja toimijoita oikealta vasemmalle ja palkansaajista työnantajiin. Silti itsenäisyydellä on myös oma erityinen merkityksensä jokaiselle meistä yksilönä ja jokainen kokee suomalaisuuden omalla tavallaan.

Minulle itsenäinen Suomi tarkoittaa paitsi omaa yhteistä kulttuuria, historiaa ja vapautta sellaisesta määräys- ja päätösvallasta, jossa emme itse valitse olla osallisina, niin ennen kaikkea itsenäisyys merkitsee oikeutta ja mahdollisuutta rakentaa yhteiskuntaan juuri sen suuntaiseksi kuin haluamme ja katsomme parhaaksi.

Minulle itsenäisyys tarkoittaa sosialidemokraattista yhteiskuntaa ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota, sellaista politiikkaa, että kaikki pysyvät samassa veneessä ja kaikilla on mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä lähtökohdista riippumatta. Ja tällaisena yhteiskuntana haluan Suomea myös tulevaisuudessa rakentaa.

Itsenäisen Suomen historia on mitä suurimmassa määrin kietoutunut yhteen sosialidemokraattisen puolueen ja aatteen historian kanssa. Ei ole liioittelua todeta, että juuri sosialidemokraatit ovat rakentaneet tämän maan sellaiseksi kuin sen tänä päivänä tunnemme.

Tämä työ ei ole aina ollut helppoa – päinvastoin. Tästä huolimatta olemme aina kyenneet asettamaan kunnianhimoisia, kustakin ajasta katsottuna jopa epärealistisia tavoitteita ja systemaattisella politiikalla sekä pragmaattisella yhteistyöllä muiden puolueiden kanssa sitten toteuttaneet näitä tavoitteita ja rakentaneet tulevaisuutta.

Ilman tätä työtä ei Suomessa olisi pohjoismaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vahvaa peruskoulua, maksutonta korkeakoulutusta ja kattavaa sosiaaliturva. Emme olisi osa eurooppalaista yhteisöä, emme sijoittuisi kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa kerta toisena jälkeen kärkisijoille.

Tämä tekojen historia, yhdessä vahvan oikeudenmukaisen arvopohjan kanssa, on se syy, minkä takia minä aikoinani liityin sosialidemokraattiseen puolueeseen.

Kuitenkin, samalla kun tänään juhlimme itsenäisen Suomen historiaa ja lukuisia sosialidemokraattisia saavutuksia, on meidän myös tunnustettava, ettemme ole tässä ajassa kyenneet luomaan samanlaisia kunnianhimoisia tavoitteita kuin minkä varaan menneisyytemme on rakennettu. Nyt tulevaisuus on rakennettava jälleen kerran uudestaan. Ja minä en halua tulevaisuutta, jossa ei näy vahvasti sosialidemokraattinen kädenjälki.

Ei ole varmasti jäänyt yhdeltäkään suomalaiselta huomaamatta, että elämme jälleen kerran merkittävää työn ja talouden rakennemuutosta. Tämä kulunut hallituskausi on ollut työllisyyden näkökulmasta monella tavalla vaikea ja huonoja uutisia täynnä. Moni suomalainen on menettänyt työnsä tai on lomautettuna, ja pohtii mistä saa tänään ja huomenna leivän pöytään. Esimerkiksi Tampereella työttömyysasteeksi mitattiin heinäkuun lopussa 17,9 prosenttia. Nuorisotyöttömyysluvut on tätäkin kauheampaa luettavaa. Monilla työttömyys pitkittyy ja liian usea jää pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tämä onkin keskeisin asia, joka meidän sosialidemokraattien on tässä ajassa ratkaistava. Meidän on löydettävä vastauksia kysymykseen, mistä Suomi tulevaisuudessa elää. Oikeisto, elinkeinoelämä ja työnantajajärjestöt tarjoavat vastaukseksi lähinnä palkkaleikkauksia, verojen merkittävää alentamista ja keskitetyn sopimisen purkamista. Siis politiikkaa, joka näivettää valtion kassan ja kotimaisen ostovoiman. Tämä ei ole järkevää, eikä se ole meidän vastauksemme.

Meidän talous- ja työllisyyspolitiikkamme vaihtoehto rakentuu uuden kasvun ja uusien työpaikkojen varaan – oikeudenmukaisen verotuksen ja järkevien investointien varaan. Kurjistava talouspolitiikka ei ole tuonut Eurooppaan kuin kurjuutta. Nyt tämä kurjuus on saatava loppumaan ja etsittävä toimivampia talous- ja finanssipoliittisia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuja, jotka nojaavat uuden kestävämmän kasvun luomiseen, pelkän lyhytnäköisen lainanhoidon ja velkapelon sijaan.

Samaan aikaan meidän on myös kyettävä uudistamaan hyvinvointivaltiota. Asetettava jälleen kerran kunnianhimoisia tavoitteita, joilla Suomea rakennetaan siten, että kaikki pysyvät samassa veneessä. Tavoitteita, jotka kaventavat tuloeroja, lisäävät kansan sivistystä ja hyvinvointia. Jotka purkavat epätasa-arvoisia ja syrjiviä yhteiskunnallisia rakenteita. Meidän on tartuttava sosiaaliturvan uudistamiseen, peruskoulun ajantasaistamiseen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen.

Tämän lisäksi meidän on vastattava ilmaston- ja ympäristönmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja tehtävä kunnianhimoista politiikkaa, jolla tätä muutosta pyritään hillitsemään ja estämään. Hyvät ystävät, kestävä ympäristöpolitiikka ei ole mitään puuhastelua, vaan tulevaisuutemme kohtalonkysymys. Se on sukupolvien välistä solidaarisuutta.

Hyvät toverit,

Vaaleihin on vähän päälle neljä kuukautta aikaa. Puolueen kannatus on pitkään ollut tasolla, johon emme kerta kaikkiaan voi olla tyytyväisiä. Kuitenkin nyt näyttäisi siltä, että ihmisten luottamus on vihdoin palautumassa ja kannatuksemme on elpynyt koko syksyn.

Ja juuri luottamus on se avainsana, kun katsotaan puolueiden kannatusten rakentumista. Luottamus tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät tiedä vain, mitä teimme eilen tai mitä teemme tänään, vaan ennen kaikkea sitä, että ihmiset pystyvät ennakoimaan mitä teemme huomenna. Tekemämme politiikan on aina perustuttava arvoihimme ja mikäli teemme kompromisseja yhteistyössä muiden puolueiden kanssa, on meidän perusteltava tämä avoimesti ja rehellisesti omille kannattajillemme.

Ensi vaalikaudella on jälleen edessä merkittäviä poliittisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi sote-uudistuksen loppuunvienti. Meillä ei ole varaa jättää tätä maata porvarien armoille. Meidän on voitettava ihmisten luottamus takaisin ja meidän on voitettava vaalit, jotta ovet seuraavaan hallitukseen myös avautuvat. Tähän työhön tarvitaan jokainen sosialidemokraatti, jokaisesta Suomen kaupungista ja kunnasta. Helsinki on yksi niistä vaalipiireistä, jossa meillä on paljon työtä tehtävänä, kun kevättä kohti mennään.

Hyvät toverit,

Nyt suunnataan katse tiukasti eteen, ei vilkuilla sivuille, asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita ja voitetaan vaalit. Näin olemme ennenkin tehneet ja näin teemme jälleen kerran.

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää hyvät ystävät!