Risto Kolanen & Folke Sundman: Onko aito markkinatalous demokraattista sosialismia?

Ajankohtaista

Haluamme Sdp:n uutta ohjelmatyötä pohjustavan Lahden puoluekokouksen periaateohjelmavaliokunnan ja sitä ennakoivan työryhmän jäseninä kiittää Timo Harakkaa hyvästä kolumnista lehdessä (19.1.). Se on selkeästi paras puheenjohtajakilvassa toistaiseksi kuulluista, mitä sosialismiin tulee. Sdp:n johtoon pyrkivä politiikko tarttuu monen pelkäämään aiheeseen ja yrittää rehellisesti popularisoida ja uudistaa ”sosialismia” nykyaikaan.

Kolumni löysin kohta on lopun muotoilu markkinataloudesta: ”Ensin on purettava uusliberalistinen, yksityistävä ja eriarvoistava ideologinen järjestelmä. Sitten on rakennettava sosiaalisesti oikeudenmukainen, ympäristöä kunnioittava aito markkinatalous”. Bernie Sandersin nimissä Harakka kutsuu tätä ”demokraattiseksi sosialismiksi”.

Vihdoin myös media on herännyt aiheeseen, mutta yksipuolisella lähdetiedolla ja asian yksinkertaistamisessa. Toimittaja Matti H. Virtanen kirjoittaa Markkinointi & mainonta -lehdessä 26.1.2017:

”Riitaa oli puolueen sisäpiiriläisten mukaan muun muassa siitä, pitäisikö ohjelmassa mainita tavoitteeksi ”demokraattinen sosialismi”, vai todetaanko että me elämme jo demokraattisessa sosialismissa – vai olisiko koko käsitteestä aika luopua.” Hänelle aate ja ohjelmat ovat vain puolueen ajatusten ”myymistä”.

 

Markkinamekanismit ja yhteinen hyvä

Meidän tulee edelleen vastustaa nykymuotoista kapitalismia, jossa omistus edelleen merkittävällä tavalla säätelee poliittista valtaa, hyväksyä markkinamekanismit silloin kun niillä edistetään yhteistä hyvää (ja tunnustaa, että näin on monessa suhteessa).

Mutta tarvitaan vahva yhteiskunnallinen vastavoima, johon sisältyy tuotantovälineiden yhteiskunnallinen (ml. osuustoiminnallinen) omistus silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, laajat demokraattiset lainsäädäntöön ja myös kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat ohjausvälineet, toimiva sopimusyhteiskunta, jossa työmarkkinajärjestöillä on vahva rooli sekä vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta.

Taannoin tätä kutsuttiin ruotsalaisittain sekataloudeksi, joka on edelleen hyvin käyttökelpoinen termi. Ja ehdottomasti parempi käsite kuin markkinatalous kuvaamaan sitä talousjärjestelmää, jota tavoittelemme.

 

Demokraattisen sosialismin asema

Tiedämme että kysymys demokraattisesta sosialismista on ohjelmatyön kuluessa herättänyt paljon intohimoja, ja että käsitteestä ja sen sisällöstä on aidosti toisistaan poikkeavia näkemyksiä.

Ainoa varsinainen muutos puoluehallituksen ohjelmaesityksessä Lahden kokoukselle on, että ensimmäisen luvun alaotsikko on muuttunut ”Sosialidemokratian synnyksi”, kun se loka-marraskuun 2016 kenttäkäsittelyversiossa oli vielä ”Demokraattisen sosialismin perintö” . Oireellista sinänsä, muttei vielä ratkaisevaa.

Ratkaisevampaa on se, halutaanko demokraattinen sosialismi jättää vain osaksi sosialidemokratian aatehistoriaa, vai annetaanko sille merkitys myös liikkeemme tulevaisuuden linjausten hahmottamisessa.

Hyvin tiivistetysti näkemyksemme voidaan ilmaista näin: sosialidemokratian käsite kattaa sekä aatteen että liikkeen. Aatteen ydinsisältöä voidaan edelleenkin kuvata demokraattisen sosialismin käsitteellä, joka on tullut käyttöön 1920-luvulta alkaen työväenliikkeen jakautumisen myötä Euroopassa ja on sittemmin vakiintunut sosialidemokraattisen liikkeen sosialismikäsityksen ilmaisuksi.

 

Aate antaa arvoille merkityksen

Sillä on merkitystä erityisesti kahdessa mielessä. (1) Se antaa sosialidemokraattisen sisällön perusarvoillemme (kuten demokratia, tasa-arvoa, vapaus, solidaarisuus), jotka eivät ole sosialidemokraattien yksinomaisuutta (onneksi). (2) se tarjoaa perustan tarkastella yhteiskunnan ja talouden valtarakenteita, ja siinä erityisesti julkisen ja yhteisöllisen vallan ja ohjauksen suhdetta markkinoihin ja kapitalismiin.

Paras tiedossamme oleva auktorisoitu tiivistelmä tästä löytyy Ruotsin sosialidemokraattien pari vuotta sitten hyväksytystä puolueohjelmasta:

Sosialidemokratian tavoitteena on yhteiskunta, joka perustuu demokratian ihanteisiin ja kaikkien ihmisten tasa-arvoon ja oikeuteen. Demokraattisen sosialismin tavoitteena on vapaista ja tasa-arvoisista ihmisistä koostuva solidaarinen yhteiskunta”. Sama määritelmä löytyy jo SAP:n edellisestä, vuosituhannen vaihteessa hyväksytystä puolueohjelmasta.

Kuluneen puoluekokouskauden ohjelmaprosessi on osoittanut, että kollektiivinen ymmärryksemme siitä mitä aateperintömme tältä osin tarkoittaa on puutteellista ja paljon lisäkeskusteluja vaativaa. Siksikin periaateohjelman uudistamisessa on hyvä ottaa aikalisä.

 

Risto Kolanen & Folke Sundman

Helsingin Sosialidemokraattien ja Finlands Svenska Socialdemokrater edustajat Lahden puolueperiaatevaliokunnassa ja ennakkovalmisteluryhmässä

(Kirjoitus tehtiin 24.1. Demokraatti -lehdelle vastineena Timo Harakan hyvälle kolumnille ”Sosialismi ei ole kuollut” lehdessä 19.1.2017. Lehti näyttää julkaiseva printtilehdessä vain johtajaehdokkaiden kolumneja.)