Rahaa alueiden tasa-arvoon – Helsingin SDP:n ryhmäaloite etenee

Ajankohtaista

Helsingin SDP:n valtuustoryhmä vaatii ryhmäaloitteessaan, että myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajennetaan kattamaan kaupungin eri palveluita. Tämä alueiden tasa-arvoraha, joka tähän mennessä on ollut käytössä kouluissa, on ollut tehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä. Käytännössä rahaa suunnataan enemmän sellaisille alueille, joiden asukkaat ovat tilastollisesti heikommassa asemassa. Aloitteen mukaisesti kaupungin talousarviota laadittaessa sekä palveluja että investointeja suunniteltaessa otetaan huomioon mm. alueen koulutustaso, tulotaso ja  työllisyysaste.

 

“Alueellinen eriytyminen on Helsingin suurimpia haasteita. Kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Valitettavasti tilastot kuitenkin osoittavat, ettei tässä tavoitteessa ole onnistuttu vaan alueelliset erot ovat kasvaneet Helsingissä.” Kommentoi valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara asiaa.

 

Tulevaisuudessa tasa-arvorahaa voidaan käyttää esimerkiksi nuorisotyössä ja kirjastopalveluissa. Valtuuston kokous hyväksyi myös Jalovaaran tekemät ponsiesitykset, jotka koskivat tulosten raportoimista sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä eriarvoisuuden torjunnassa. SDP:n valtuustoryhmän esityksestä kirjasto- ja nuorisopalvelut toimivat myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitetaan jo vuonna 2020.

 

Jalovaara iloitsee aloitteen saamasta hyvästä vastaanotosta valtuustosalissa: “Tasa-arvoinen kaupunkikehitys Helsingissä on ollut sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pitkäaikaisia tavoitteita. Kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee. Nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä”.

 

Lisätiedot: 

Ville Jalovaara

SDP Helsingin valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

p. 044 011 4803