Puheenjohtaja Risto Kolanen: Demokratiavaalimökit ja -tilat Helsingin katukuvaan

Ajankohtaista

Helsingin kaupungilla on ollut demokratia-työryhmä ja sen raportti. Monien muiden asioiden ohella siinä kannetaan huolta demokratia- ja asukastiloista, ihmisten vapaasta ja mahdollisimman maksuttomasta kokoontumisvapaudesta. Eri kaupunginosien välillä on siinä eroja.

– Liian vähälle huomiolle jää yksittäisten vaaliehdokkaiden ja puoluelistojen julkinen esilletulo, mahdollisuus kampanjoida avoimesti ja näkyvästi kantakaupungissa ja eri lähiöissä. Julkisilla alueilla kampanjoinnin pitäisi olla mahdollisimman näkyvää. Esimerkiksi Tallinnan aukion valvonta on siirretty kauppakeskuksen vastuulle. Se on julkinen katualue. Monet ostoskeskukset rajoittavat enenevässä määrin ehdokkaiden läsnäololupia tai – paikkoja alueellaan.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kuten kuntavaalien kaltaisen paikallisvaalin, pitäisi olla mahdollisimman esteetöntä katutilassa, toreilla ja ostoskeskuksissa, joissa isot ihmisvirrat liikkuvat. Sen pitäisi olla mahdollisimman helppoa, matalan kynnyksen toimintaa, joka palvelee demokratiassa äänestäjiä. Näissä vaaleissa oli kolme vaalimökkikeskusta: porvariaukio Kolmella sepällä (kok, vihr, rkp), työväen ja vähäväkisten aukio rautatieasemalla (demarit, vas, toisinaan ps-auto) sekä keskusta yksinään Lasipalatsin päädyssä. Vaalilauantaiksi vihreät laskeutuivat vähäväkisten aukiolle. Vastaavasti demari- ja muita ehdokastelttoja oli Kolmella sepällä.

Tämä hajaannus ei palvele äänestäjää, poliittista kuluttajavalistusta eikä eri puolueita. Tallinnan aukio, Malmin markkinat, Vuosaaren Columbuksen edusta ovat vaalien alla viikonloppuisin lähinnä tällaista vaalidemokratia-alueita, mutta kantakaupungista ja monelta muulta alueelta sellaiset puuttuvat. Demokratiasta huolta kantavan Helsingin hyvä tukea ehdokkaiden helppoa esillepääsyä julkisilla alueilla ja ostoskeskuksissa. Muutos tukisi äänestystason nousua.

– Esitän, että Helsingin kaupunki suhtautuisi jatkossa avoimemmin ja myönteisemmin vaalityön edellytysten tukemiseen. Puolueet kuuluvat demokratiaan. Turussa kaikkien puolueiden mökit tai kojut ovat yhdellä kadulla pari viikkoa äänestysaikana. vaalien ajan keskitetty ”demokratiamökkialue” palvelisi sekä äänestäjiä että puolueita. Yhdet äänentoistolaitteet kaupungin puolesta olisivat samalla lavalla ja ehdokkaat voisivat esiintyä, väitellä keskenään ja vasta kansalaisten vaalikysymyksiin, Kolanen ehdottaa puoluepiirien yhteiseen valmisteluun Helsingin kaupungin kanssa.

Vantaalla kaupunki vastaa ulkomainostaulujen kunnosta ja siitä, että siellä ei ole valtavia isoja reikiä pienlistoille varatuilla paikoilla, kuten nyt oli Helsingissä. Tyhjien taulupaikkojen näkyminen katukuvassa saattaa helposti provosoida jo kehyksiin laitettujen vaalitaulujen tuhoamista. Sitä tapahtui näissä vaaleissa enemmän kuin aiemmin. Puhuin ongelmasta muiden puolueiden kollegojen kanssa.

– Kaikki puolueet joutuivat säästämään varataulunsa tärkeisiin näkyviin paikkoihin. Kun ulkomainostaulurivi tehdään joko kaikille listoille tasaveroisesti tai niille listoille, jotka sitoutuvat niitä käyttämään, demokratian edellytyksenä oleva ehdokasnimien läsnäolo kadulla on turvatumpaa.