Pilvi Torsti: Tässä tilanteessa Sdp:n on oltava valmis hallitukseen koska tahansa

Ajankohtaista

Helsingin Sdp:n puheenjohtaja Pilvi Torsti korosti piirikokouksen avauksessa kolmea näkökulmaa: kestävää kaupunkipolitiikka, oikeudenmukaista arkea, johon kuuluu subjektiivinen päivähoito ja kansainvälisyys. Puheenvuoronsa lopuksi hän kiteytti:

“Sdp:n vaihtoehdon ydin olkoon Sdp keeps Finland together – Sdp pitää Suomen kasassa. Helsinkiläisen sosialidemokratian ytimessä olkoon Sdp keeps Helsinki together – Sdp pitää Helsingin kasassa!”

*

Helsingin Sdp:n piirihallituksen puheenjohtajan Pilvi Torstin puhe kokonaisuudessaan:

Hyvät piirikokousedustajat ja muut paikalla olevat aktiiviset sosialidemokraatit!

Helsingin sosialidemokraattien säännönmukainen tehtävä on

1) vaikuttaminen Helsingissä sd-arvojen pohjalta

2) vaikuttaminen valtakunnallisesti Sdp:ssa

Kävin läpi, mitä vuosi sitten esitin 16-sivun ohjelmapaperissa ja puheessani täällä. Sillä radalla ollaan. Mitään isoja linjauseroja en siis ole tekemässä tänään siinä, millaisina Hgin Sdp:n piirin johtamisen painotukset näinä vuosina näen. Ne löytyvät edelleen kotisivuiltani.

Mutta koen, että suomanne ”asemavallan” puitteissa minulla ja piirihallituksella on vastuu 1) helsinkiläisen sosialidemokratian vaikuttavuudesta ja menestyksestä

2) pyrkimisestä vaikuttamaan puolueeseen mahdollisuuksien mukaan.

MENNYT VUOSI

1) Vaikuttaminen Helsingissä sd-arvojen pohjalta

Olemme pyrkineen selkeään työnjakoon: toiminnanjohtaja johtaa järjestöä  ja piirihallitus keskittyy suuntaviivoihin, poliittiseen sisältöön. Piirin tehtävänä on mahdollistaa ja koordinoida osastojen ja jäsenten toimintaa ja tietysti myös toimia suoraan. Lisäksi meidän on huolehdittava säännöllisestä mediayhteydenpidosta ja muista suhteista ulkopuoliseen maailmaan.

Entä mitä käytännössä on tehty piirissä? Melillä on takanamme kaksijakoinen vuosi. Ensimmäinen vuosipuoliskon olimme vaaliorganisaatio – kiitos kaikki! Ehdokkaat, osastot ja tukiryhmät – hanskat eivät pudonneet Helsingissä ennen kuin vaalihuoneistot sulkeutuivat. Onnistuimme säilyttämään neljä kansanedustajaa, mitä monikaan gallup ei ennustanut.

Kesän jälkeen olemme keskittyneet toimintasuunnitelman muiden osien toimeenpanoon. Painopisteemme ovat olleet 1) järjestöllisen työn kehitys 2) viestintä  3) ulospäin ja tulevaisuuteen kurkottavan toiminnan lisääminen, esimerkkinä tulevaisuusklubit tai ajankohtaiseen tilanteeseen liittynyt pakolaisvaatekeräys (kiitos Pitäjänmäen työväesnyhdistys!). Lisäksi olemme hieman analysoineet ja todenneet, että meillä on  ”toimintaa mieluummin liikaa kuin liian vähän!” – noin 20 ilmoitettua tilaisuutta per kuukausi myös vaalien jälkeisenä ”hiljaisena syksynä”. Käsi sydämellä: kuka näissä kaikissa ehtii käydä? Vakavammin: tästä on hyvä ponnistaa ja myös miettiä painotuksia!

Entä Sd-kaupunkipolitiikan sisällöt Hgissä?

Esimerkkejä:

-aloitteet (työllisyysohjelma, piirin soteryhmä pj Reijo Vuorento valmisteli, lapsi- ja nuorisovaikutukset budjettiin ja viimeisenä asuntotuotatavoitteen nostaminen neljänneksellä.

-TAE2016 eli 2016 budjettiesitys Helsingissä. Kahdeksan päivää sitten perjantaina arvioimme, että Sdp:n ei mahdollista jatkaa neuvottelua Jussi Pajusen pohjaesityksen perusteella. Kiitos piirin hyvälle perinteelle ja sitoutuneille luottamushenkilöille meillä oli erittäin vahva pohja vaihtoehtobudjetin laatimiseen aiemmin pidettyjen yhteiskokousten pohjalta. Tämän viikon keskiviikkona saimme kutsun takaisin neuvotteluun. Syntyneessä budjettisovussa ovat vaihtoehtomme keskeiset tavoitteet merkittävällä tavalla mukana, vaikka toki parannettavaakin jäi, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, joissa on syyt varautua siihen, että budjettia arvioidaan tarpeen vaatiessa.

2) Entä vaikuttaminen Sdp:ssä?

Piiripuheenjohtajilla ja piirihallituksilla ei nykyisessä rakenteessa ole suoraa muodollista roolia puoluejohdossa. Tämän vuoden kokemukseni valossa olen sitä mieltä, että kannattaisi harkita mallia, jossa puoluehallitus tulevaisuudessa muodostuisi piirien pj:sta

Nykyrakenteessa olemme hakeneet tänä vuonna yhteistyötä muiden piirien kanssa. Lisäksi helsinkiläisen sosialidemokratian vaikutusmahdollisuuksien kannalta merkittävää on, että toiminnanjohtajamme asema kollegoidensa keskuudessa on ”ryhmän vanhin”.

Käytännössä puolueen puheenjohtaja ja piirien puheenjohtajat ovat tavanneet vuoden aikana kolme kertaa, lisäksi meillä on ollut puhelinkokouksia. Kaikki ovat olleet luoteeltaan lähinnä tiedonantoja.

Seuraavassa muutamia huomioita uuden piiripuheenjohtajan näkökulmasta. Olemme näitä huomioita vieneet viestinä myös puoluejohtoon. Huolet ja havainnot ovat koskeneet sekä puolueorganisaatiota että politiikan sisältöjä.

Puolueorganisaatio

Vuosi ollut vaikea. Yt-neuvottelut, toimiston muutto jne. Meidän näkökulmasta monissa prosesseissa on ollut katkoksia, tarpeetonta epätietoisuutta ja sen vuoksi työntekijlillä on mennyt paljon energiaa prosessien päivittelyyn tekemisen sijaan, tässä pitää parantaa. Lisäksi piirin kannalta on ollut osin hieman hankalaa sopeuttaa suunniteltua toimintaa tipoittain ja usein median kautta tulleisiin toiveisiin ”jalkauttaa” yhteensä useita asioita samaan aikaan (oma yhteiskuntasopimus kättä päälle, työkokous). Kaikessa tässä kritiikkeihin on myös tartuttu esimerkiksi Reijo Paanasen toimesta, mistä kiitos!

Politiikan sisällöt

Viiden kuukauden aikana – tiivistäen otettaan viime päivinä – maan hallitus on onnistunut sotkemaan suomalaisen yhteiskunnan syvää luottamusydintä tavalla, jota ei voinut kuvitella. Hallitus on sekaantunut työmarkkinapolitiikkaan, hallintarekisteriin, subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, unohtanut kaupungit ja aiemmat sopimukset. Kansainvälisesti viestit ja signaalit ovat huolestuttavia myös: Suomi-kuva murenee joka kerta, kun ulkoministeripuolue pitää oman tiedotustilaisuuden tai kun pidättäydymme selitellen EU-äänestyksistä. Ja viimeisenä sote-ratkaisu, joka on ilmeisesti surkeimpien yhteisten nimittäjien kompromissi.

Tässä tilanteessa moni meistä on toivonut Sdp:ltä vaihtoehtohallitusohjelmaa. Sinällään hyvin aktivoitunut oppositiotoimintamme on näyttäytynyt irrallisilta palloilta kuten kättä päälle, työllistämisseteli, ja nuorten edustajien monet raikkaat avaukset.

Siksi ensi viikoksi luvattu vaihtoehtobudjetti tulee todella tarpeeseen ja todella oikeaan aikaan.

Meillä on viime päivien jälkeen sekä mahdollisuus että velvollisuus tarjota kokonaisvaltainen ja punnittu vaihtoehto.

 

Tässä tilanteessa Sdp:n on oltava valmis hallituksen keskeiseksi puolueeksi koska tahansa.

Pyysin tätä puhetta varten kommentteja ”kentältä” ja sain ajatuksia noin kymmeneltä helsinkiläiseltä sd-toimijalta. Monissa toistui viesti, joka yksi vanhempi pitkän linjan vaikuttaja puki näin:

Puolueemme on nosteessa mutta sen syytä ei kannata yliarvioida. Oman toiminnan kehittämisellä todellinen kannatus rakennetaan, ei hallituksen ja PS:n töpeksimisellä.”

Sama viestihän oli myös aktiivisen toimijamme Kaarin Taipaleen Demokraatin kolumnissa tällä viikolla.

Eli toistan:

Sdp:n on oltava valmis hallituksen keskeiseksi puolueeksi koska tahansa.

TULEVA – Helsinki ja Sdp

Millaisilla sisällöillä voimme ponnistaa? Nostaisin nyt keskusteluun kolme.

 

Kestävä kasvu ja kaupunkipolitiikka

Maailmassa kaupungistuminen on megatrendit. Pohjoismaiset kaupungit ovat kiinnostavia, koska niillä on paljon toimivaltaa. Esim Helsingissä lähes 5mrd budjetti ja 40 000 työntekijää!

Suomessa kuusi suurinta kaupunkiseutua kasvaa.

Edellisen hallituksen politiikassa oli kärki, joka suuntaisi kaupunkien kasvuun, työllisyyteen, yrittämiseen, asumiseen ja liikenteeseen.

Nyt mitään kaupunkipolitiikkaa ei ole.

Mutta Sdp voi sitä jatkuvasti vaatia ja pitää esillä vaihtoehdossaan. Näissä asunto- ja liikenneasioissa yksi hallituskausi on onneksi lyhyt ja isoissa kaupungeissa kuten Helsinki ja Vantaa voimme valtakunnan toiminnan puutteessa tehdä paljon ja pitää yllä kestävän kasvun meininkiä.

 

Arkinen oikeudenmukaisuus

Hallitus on julistanut, kuinka nyt rakenteita muutetaan vaikka pakolla ja kirjekurssiohjauksella, kuten yliopistoväki sai tuta.  Subjektiivinen päivähoito, näköalattomat sivistys- ja koulutusratkaisut, työelämälait – vain muutamia mainitakseni.

Helsingissä olemme nyt varmistaneet subjektiivisen päivähoidon säilyttämisen.

Asia, jota arkisen oikeudenmukaisuuden osalta meidän on rohjettava pitää esillä vaihtoehdossamme on lisääntyvä köyhyys, joka kohtaa pienituloisia eläkeläisiä ja muita sillä tavalla heikossa asemassa olevia ihmisiä, joiden on hyvin vaikea omalla toiminnallaan vaikuttaa omaan asemaansa.

Sdp:n kaltaisen ihmisten ja tasa-arvon lähettilään on syytä nostaa keskusteluun myös se, että pätkätöistä ja erityisesti pienipalkkaisille naisille kasaantuvista perhevapaista syntyvä kierre TULEE johtamaan tulevina vuosikymmeninä erityisesti naisten syvenemään eläkeköyhyyteen.

 

Kansainvälisyys

Kaupunkipolitiikan ja arkisen oikeudenmukaisen lisäksi kansainvälisyys on meidän vahvuutemme.

Kaikki yllättänyt maahanmuutto muuttaa Suomea. Sdp:n oltava keskiössä, kun rakennetaan hyvää yhteistä arkea. Rakennusteollisuuden avauksen kaltaiset eri yhteiskunnan sektoreilta tulevat yhteistyöaloitteet avaavat mahdollisuuksia. Tämä asia, jonka päällä kansanliikkeen oltava. Kansainvälisyys ja Suomea muuttava maahanmuutto linkittyy kaikkeen mikä on olennaista sosialidemokratialle: kestävä talous ja kestävyysvaje, työllisyys, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Esimerkiksi Kättä päälle -ohjelmaan pitäisi saada tälle kokonaan oma pilari. Yhteiskunnan eri toimijat on koottava yhteen. Se perinteisesti meidän vahvuutemme. Tavoitteena tässä on uuden ajan konsensus.

Entä Helsingin piirin eli meidän kaikkien tuleva toiminta? Vaalit käydään joka tapauksessa 2017 ja meidän tehtävämme nyt on rakentaa mahdollisuudet vaalivoittoon. Se työ alkaa nyt! 2016 toimintasuunnitelma henkii tapoja siihen. Poimintoja: vaaliton vuosi, järjestöt iskuun, talouden vahvistaminen, moderni pop-up-henkinen sisältötyö työryhmissä ja verkkoympäristössä, avoin haku kaikille asiantuntujoille tulla mukaan rakentamaan tietopohjoista politiikkaamme. Tavoitteena on myös kansainvälisen yhteistyön lisääminen etenkin pohjoismaisten kaupunkien kesken. Toiminnanjohtaja käy asioita tarkemmin läpi toimintasuunnitelmassa.

Hyvät piirikokousedustajat,

Sdp:n vaihtoehdon ydin olkoon Sdp keeps Finland together – Sdp pitää Suomen kasassa. Helsinkiläisen sosialidemokratian ytimessä olkoon Sdp keeps Helsinki together – Sdp pitää Helsingin kasassa!

Kiitos!