Periaatteita – mutta mille SDP:lle?

Ajankohtaista

Edellisessä puoluekokouksessa päätettiin kirjoittaa uusi periaateohjelma. Puoluekokouksessa hyväksyttiin seitsemänkohtainen listaus aiheista, joista periaateohjelmassa esitetään ratkaisu, sekä kenttäkierroksen ja – tilaisuuksien aikataulutus. Toistaiseksi kumpikaan ei näytä olevan toteutumassa puoluekokouksen päättämällä tavalla.

Nyt puoluehallitus on laittamassa kentälle ohjelmaversion nimeltä ”Turvaa ja vapautta muuttuvassa maailmassa”. Sisällysluettelon pääotsikot antavat odottaa jäsenneltyä taustoitusta sosialidemokratiasta ja poliittista analyysia tulevaisuuden haltuun ottamiseksi, kuten puoluekokous edellytti.

Ikävä kyllä tekstikokonaisuus jää torsoksi. Pahin rakenteellinen puute on, että keskusteluaineisto on historiaton. Puolue joka unohtaa historiansa, unohtaa itsensä ja hu kkaa tulevaisuutensa. MOT: ohjelmasta puuttuvat myös tulevaisuuden ratkaisut. Teksti vaikuttaisi olevan kirjoitettu pikemmin tähän hetkeen kuin periaateohjelmaksi.

Ovatko kirjoittajat kavahtaneet liikkeen aatehistoriallisia juuria? Historian arviointi kuitenkin asettaa perustan analyyseille, joille tulevaisuus otetaan haltuun. Ohjelman lukijan tulisi voida tunnistaa sosialidemokratia aatteiden joukosta.

Ohjelma kaipaa ainakin laajaa globaalin ja paikallisen talouden rakenteiden ja politiikan arviointia. Valtion rooli on muuttunut ja alistettu markkinavoimille, globaali finanssikapitalismi ja uusliberalismi on rakennettu ajamaan hyvinvointivaltiot henkihieveriin. Luokkayhteiskunta vahvistuu Euroopassakin. Periaateohjelman tulee analysoida tämän kamppailun kokonaisuus ja todeta ratkaisut ohjelmalle sopivalla keskipitkällä aikavälillä, mutta konkreettisesti.

Ohjelmassa voi esimerkiksi hahmotella SDP:lle sopivaa talouden analyysiä, tasoja ja muotoja jotka ovat olennaisia (tuotanto? vaihdanta? instituutiot? ihmiskäsitys?) sekä esitellä keskipitkän aikavälin paremmalle yhteiskuntapolitiikalle tärkeitä vaatimuksia. Ohjelman ei tule olla seuraavien vaalien ohjelma vaan esittää vähintäänkin seuraavan vuosikymmenen kestäviä ratkaisuja.

Historian ja tulevaisuuden ratkaisujen osalta kevyen ohjelmaversion taustalla saattaa olla ajan hengen tulkitseminen siten, ettei aatekeskustelulle ole sijaa.

Tulkitsemme aivan toisin, eikä tämän nojaksi tarvitse katsoa kauaskaan. Esimerkiksi pohjoismaisen sosialidemokratian vetovoimasta on tuoretta näyttöä valistuneen väestön ja nuorten keskuudessa jopa Britannian työväenpuolueessa (Jeremy Corbyn) ja Yhdysvaltain demokraattien joukossa (Bernie Sanders) tai puhumattakaan eteläisen Euroopan liikkeissä (Syriza Kreikassa ja Podemos Espanjassa).

Missä muuten on sosialidemokraattinen keskustelu tässä kokonaisuudessa ylipäätään?

Demokraattiselle sosialismille on tässä maailmassa yhä voimakkaampaa kysyntää ja tarvetta. Edellytämme, että periaateohjelmatyössä toteutetaan puoluekokouksen päätöksiä sekä muodon että valmistelun (kenttätyön merkitys ja laajuus) osalta.

Inari Juntumaa, Risto Kolanen, Maria Rytkönen, Aarni Tuominen, Seppo Tuovinen & Seppo Ylinen
(Kirjoittajat ovat SDP:n periaateohjelmatyöryhmän jäseniä. Kirjoitus ilmestyi Demokraatti-lehdessä 21.4.2016. Se on alunperin tehty 3.4.2016 ainoassa yhteisessä kokouksessa 10.3. pohjana olevaan tekstiversioon.)