Palmian yhtiöittämistä ajetaan virheellisin perustein

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti viime viikolla tiukan äänestyksen jälkeen esittäää Palmian pilkkomista osiin ja sen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittämistä. Helsingin Sosialidemokraattien mielestä Palmian osittaisellekaan yhtiöittämiselle ei ole perusteita. SDP:n edustajat konsernijaostossa esittivät Palmian säilyttämistä kaupungin liikelaitoksena, ja tulevat tekemään saman esityksen myös kaupunginhallituksessa. Kuntalain yhtiöittämispykälän mahdollisesti edellyttämät muutokset Palmian toiminnassa voidaan toteuttaa jatkamalla liikelaitoksena ja arvioimalla kilpailluilla markkinoilla olevan toiminnan määrä ja luopumalla siitä kokonaan tai osittain.

Palmian yhtiöittämistä on virheellisesti perusteltu kilpailulainsäädännöllä. Yhtiöittämisvaatimukselle ei kuitenkaan ole juridisia perusteita, vaikka esittelyteksteissä siihen onkin viitattu. SDP:n kaupunginhallitusryhmä on vakavasti huolissaan tilanteesta, jossa päättäjille tarjotaan vasta ensimmäisen käsittelykierroksen jälkeen (konsernijaoston äänestys ma 8.9.) erillisestä pyynnöstä juridinen muistio, jonka johtopäätöksessä yksiselitteisesti todetaan, että juridista velvoitetta yhtiöittämiseen ei ole. Tähän saakka on toistuvasti vedottu juridiseen pakkoon kaupunginjohtajan esityksen perustana.

Palmia on hyvää tulosta tekevä liikelaitos, joka on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto-, turva-, hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmialla on rooli myös sosiaalisena työllistäjänä. Yhtiöittäminen pakottaisi Palmian kilpailemaan monikansallisten suuryritysten kanssa, ja vaarantaisi tuhansien Palmian työntekijöiden työpaikat. Yhtiöittäminen myös mahdollistaisi työehtoshoppailun ja palkkojen polkemisen matalapalkkaisella, naisvaltaisella alalla.

Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin liikelaitoksena.