Palmia säilytettävä kaupungin liikelaitoksena

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tänään Palmian tulevaisuudesta. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää Palmian pilkkomista osiin ja sen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittämistä. Helsingin Sosialidemokraattien mielestä Palmian osittaisellekaan yhtiöittämiselle ei ole perusteita. SDP:n edustajat konsernijaostossa tulevat esittämään Palmian säilyttämistä kaupungin liikelaitoksena.

Palmia on hyvää tulosta tekevä liikelaitos, joka on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto-, turva-, hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmialla on rooli myös sosiaalisena työllistäjänä. Yhtiöittäminen pakottaisi Palmian kilpailemaan monikansallisten suuryritysten kanssa, ja vaarantaisi tuhansien Palmian työntekijöiden työpaikat. Yhtiöittäminen myös mahdollistaisi työehtoshoppailun ja palkkojen polkemisen matalapalkkaisella, naisvaltaisella alalla.

Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin liikelaitoksena.