Pääkaupunkiseutu ei tarvitse hallituksen ajamaa sote- eikä maakuntauudistusta

Ajankohtaista

Helsingin, Espoon ja Vantaan SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat: Pääkaupunkiseutu ei tarvitse hallituksen ajamaa sote- eikä maakuntauudistusta

Hallituksen malli ei ratkaise tämän päivän ongelmia eikä tulevaisuuden haasteita. Hallitus sivuuttaa sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset ja tärkeät tavoitteet ajamalla maakuntahallintoa sekä markkinaehtoisuutta palvelutuotantoon. Kokoomuksen runnoma valinnanvapausmalli ei toisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon säästöjä vaan päinvastoin lisää menoja. Kumpaakaan ei pääkaupunkiseudulla tarvita.

Toteutuessaan hallituksen suunnittelemat uudistukset vaarantaisivat erityisesti erikoissairaanhoidon nykyisen korkean tason ja sirpaloisi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järkevän työnjaon ja kehittämisen. Tätä työtä on tehty vuosien ajan ja sille työlle pitää juuri nyt antaa kehittymismahdollisuudet. Lisäksi sote-uudistus ja sen rahoitusmalli tässä muodossa vaarantaisi maan tärkeimmän osan, pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn.

Maakuntauudistus ei toisi pääkaupunkiseudulle mitään lisäarvoa. Jos maakuntauudistus kuitenkin runnotaan läpi, maakunnille pitäisi lainsäädännössä varata mahdollisuus järjestää hallintonsa ja palvelunsa alueen erityispiirteet huomioon ottaen, perustuslain velvoitteita unohtamatta. Selkeintä olisi, että maakunta mahdollistaisi pääkaupunkiseudun kuntien oman palvelutuotannon yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin täydentävien palvelujen kanssa.

 

SDP:n pääkaupunkiseudun valtuustoryhmien puheenjohtajat

 

Eveliina Heinäluoma

Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807

Sirkka-Liisa Kähärä

Vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 050 521 7189

Markku Sistonen

Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 046 877 3884