Pääkaupunkiseudun demarijohtajat: Kotouttamisen ”Työtä ja koti” -ohjelma metropolialueelle

Ajankohtaista

Helsingin, Espoon ja Vantaan demarijohtajat Pilvi Torsti, Maria Guzenina ja Antti Lindtman esittävät uusia avauksia Suomeen muuttavien turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi. Demarijohtajat ovat nimenneet esityksensä kolmen kohdan ”Työtä ja koti” -ohjelmaksi.

”Maahanmuuttajat tulevat keskittymään kasvukeskuksiin ja ennen muuta pääkaupunkiseudulle. Muuttoliike edellyttää asuntoja, palveluja ja työtä painottavan kotouttamisohjelman”, toteaa Helsingin SDP:n puheenjohtaja Torsti.

 ”Alkuvaiheen toimintamallit ovat kriittisiä. Ihmiset on saatava töihin ja koulutukseen mahdollisimman nopeasti. Kasvava muuttoliike tuo lisätarvetta myös lasten koulutukseen ja muihin palveluihin”, sanoo Espoon demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Guzenina.

 ”Vakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander on arvioinut, että pakolaisuudesta johtuva maahanmuutto voi kasvattaa väestöämme pysyvästi noin 100 000 asukkaalla tämän vuosikymmenen aikana. Konfliktien pitkittyessä laaja muuttoliike voi jatkua usean vuoden ajan. Vastuullinen kotouttamispolitiikka edellyttää nopeaa toimeen tarttumista”, kertoo Vantaan valtuuston puheenjohtaja Lindtman.

Kolmikko esittää, että valtio ja kunnat sopivat metropolialueen ”Työtä ja koti” -ohjelmasta, jonka keskiössä ovat asuminen, työllisyys ja palvelut. Ohjelman tulee sisältää ainakin seuraavat kokonaisuudet ja niihin tarvittava valtion rahoitus alueen kunnille:

1) Asuminen

-25 prosentin lisäys vuosittaiseen asuntotavoitteiseen vuodesta 2016 alkaen. Se lisäisi seudun asuntotuotantoa 3000-4000:lla asunnolla vuosittain. Tämä olisi looginen jatko kesällä 2014 sovitulle kaavatuotannon lisäykselle. Samalla valtion on uudelleen arvioitava alueen liikenneratkaisut ja pidettävä kiinni 2014 sovitusta Pisararata-sopimuksesta.

-Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa 2016 alusta voimaan astuvissa ARA-ehdoista. Ehtoihin sisällytetään yhden prosentin omavastuukorko, käynnistysavustukset ja infra-avustukset uusien alueiden kunnallistekniikkaa varten. Laadukas ja riittävä ARA-tuotanto varmistaa sosiaalisen asuntotuotannon jatkuvuuden ja sekoittuneet asuinalueet.

2) Työllisyys

-Aloitetaan laaja nopeaan työllistymiseen tähtäävä Työpolku-kotouttamisohjelma, jossa tulijan osaaminen ja mahdolliset tutkinnot kartoitetaan heti. Niiden pohjalta suunnitellaan koulutus- ja työharjoittelupolku, jonka tavoitteena on mahdollisimman nopea työllistyminen. Vastaavaa ”bridging”-ohjelmaa on sovellettu tuloksellisesti esimerkiksi Australiassa ja Kanadassa. Helsingissä mallia on kokeiltu pienimuotoisesti vuodesta 1995 ja kokemukset ovat erinomaisia. Ohjelma voidaan toteuttaa TE-toimiston ja kuntien välisenä yhteistyönä.

-Metropolialueen työllisyydenhoidossa lisätään kuntavetoisia kokeiluja, joissa voidaan hyödyntää alueen erityispiirteitä ja laajaa yhteistyötä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan välillä.

3) Palvelut

-Lisätään määräaikaisesti resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä päivähoito- ja koulutuspalveluihin, jotta laajan muuttoliikkeen aiheuttamat lisätarpeet saadaan katettua. Erityisesti keskitytään nopeasti kasvavien väestöryhmien palvelujen toimivuuteen ja painotetaan sote-palveluissa ennaltaehkäisyä. Tämä edellyttää valtiolta merkittävää lisärahoitusta alueen kunnille.

Demarikolmikko painottaa, että ”Työtä ja koti” -ohjelma tulee saada voimaan 2016 alussa. Ohjelma voidaan neuvotella osana nelivuotista MAL-aiesopimusta ja kotouttamisen aie-sopimusta, joita parhaillaan valmistellaan ja jotka on määrä saada voimaan 2016 alussa.

”Metropolialueen kunnissa maahanmuuttoa ja kotouttamista on jo pitkään tarkasteltu osana elinkeinopolitiikkaa. Maahanmuuttajien perustamia yrityksiä on syntynyt jatkuvasti lisää. Myös Suomen valtion on tärkeää omaksua välittömän kriisiavun hoitamisen ohella tavoite, jossa maahanmuutto nähdään taloudellisena mahdollisuutena”, kertoo Torsti.

”Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön vasta julkaistu raportti korostaa, että työikäisen väestön lisääntyminen tuo positiivisen mahdollisuuden korjata Suomen ikääntyvästä väestöstä johtuvaa huoltosuhdetta. Vaurauden lisääntyminen tapahtuu kuitenkin vain, jos työpaikkoja syntyy lisää ja maahanmuuttajien osaamisen vahvistaminen ja kouluttaminen nähdään osana suomalaista innovaatio- ja talouspolitiikkaa sekä niihin panostamista,” Guzenina sanoo.

Lisätiedot:
Pilvi Torsti, Helsingin SDP:n puheenjohtaja, valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen p. 040 7191206

Maria Guzenina, kansanedustaja, Espoon demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja  valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen p. 050 5122282

Antti Lindtman, kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja p. 040 5776255