Osku Pajamäki: Yleiskaava on Helsingin talous- ja työllisyyspolitiikan kova ydin

Ajankohtaista,Kaupunki,Kaupunkipolitiikka

Kaupunginvaltuusto päättää tänään uudesta yleiskaavasta. Yleiskaavalla varaudutaan Helsingin jatkuvaan kasvuun ja turvataan kodit myös tuleville helsinkiläisille. Yleiskaava on Helsingin talous- ja työllisyyspolitiikan kova ydin. Se on ekologisesti kestävä ja edistää sosiaalista kestävyyttä. Osku Pajamäki kertoo videolla miksi kasvava Helsinki on myös parempi Helsinki.

 

SDP:n ryhmäpuheenvuoro yleiskaavakeskustelussa, Osku Pajamäki:

 

Sen jälkeen kuin aloitin valtuustossa, on Helsingin kaupunkiin muuttanut Lahden kaupungin verran väkeä. – reippaasti yli satatuhatta ihmistä. Se on paljon väkeä ja se on vaatinut paljon kaupungilta ja kaupunkilaisilta. Kaupunki on muuttunut voimakkaasti.

 

Pakko silti sanoa, etten tunne ketään jonka mielestä Helsinki oli parempi paikka 90-luvulla kuin se on nyt. Helsinki ei ollut parempi kaupunki. Helsinki oli kotikutoinen ja tylsempi.

 

Muuttoliike on myös ollut selkeästi voimakkaampaa kuin edellisessä yleiskaavassa odotimme.

Vuoteen 2020 mennessä Helsingissä uskottiin olevan 600 000 asukasta. Tämä ennuste ylitetään noin 60.000 asukkaalla (Helsinki on siis saanut Porin verran  oletettua enemmän väkeä)

 

Nyt käsitteillä oleva yleiskaava lähtee olettamuksesta – enkä usko sen olevan ylimitoitettu- että Helsingissä on vuonna 2050 noin 860 000 asukasta.

 

Tämä edellyttää yleiskaavan kolmen peruskiven tasapainoista toteutumista.

 

Kaupungin on kyettävä ottamaan uusia isoja osayleiskaava-alueita asumisrakentamis- ja virkistyskäyttöön.

Meidän on aloitettava viiveettä kaupunkiin johtavien moottoritiemäisten sisääntuloväylien bulevardisointi ja kolmantena elementtinä meidän on täydennysrakennettava.

Nyt laaditussa yleiskaavassa näiden kolmen elementin välillä vallitsee herkkä tasapaino. Jos jokin elementti  ei toteudu toivotulla tavalla on selvää,  että se tapahtuu muiden elementtien kustannuksella.

 

Bulevardiratkaisun vaikeuttaminen tai osayleiskaavojen kanssa kikkailu, edellyttää huomattavasti voimakkaampaa täydennysrakentamista.

 

Ja täydennysrakentaminen on lopulta se vaikein asia kun tehdään päätöksiä asemakaava asemakaavalta.  Täydennysrakentaminen on periaatteessa helppoa ja kannatettavaa mutta käytännössä raastavaa ja hidasta. (voi olla, että kaavassa on jo nyt epärealistisen paljon täydennysrakentamista)

 

——————————

 

Yleiskaavan oletus on myös, että kaupungissa on vuonna 2050,  560 000 työpaikkaa.

 

560 000 työpaikkaa. Jatketaan siis taloudellisesta kestävyydestä.  SDP on työn puolue.

 

Yritysalueiden ja toimitilan säilyminen ja lisärakentamismahdollisuuksien turvaaminen on aivan keskeinen kysymys Helsinkiläisten työpaikkojen kannalta

Yleiskaavatyön aikana on noussut usein esiin työpaikka-alueiden muuttaminen asumiseen. Sitä ei nyt tehdä. Tässä yleiskaavassa päädyttiin toiseen ratkaisuun ympäristösyistä!

Sillä näillä alueilla on kuitenkin toimivia yrityksiä, joitten toiminta tai logistiikka ei mahdollista asumisen sijoittumista asuinalueiden yhteyteen. Lähitulevaisuudessa energian hinta nousee ja työvoiman hinnan halpatyövoiman maissa oletetaan kasvavan, joten Helsinki varautuu siihen, että tuotannollisen toiminnan tilatarve ei Helsingissä enää vähene.

Tämä on hyvä uutinen.

Yleiskaavalla varmistetaan myös työmarkkinoiden toimivuus.

Työpaikka-alueiden lisäksi yleiskaava on voimakkain väline pitämään asuntojen hinnat kohtuullisina. On varmistettava, että tänne on varaa tulla töihin. Ja samalla toki varmistetaan, että työvoimakustannukset ovat kohtuulliset yrityksille.

Helsingissä asumiskustannusten ja työmatkakulujen osuus nettoansioista on liian suuri ja lisäksi tämän seudun työntekijät käyttävät yli 40% enemmän aikaa työmatkoihin kuin muualla Suomessa (PAM kyselytutkimus 2013). Asuntopoliittiset tavoitteet saavutetaan hyväksymällä tämä yleiskaava.

Yleiskaava on Helsingin talous- ja työllisyyspolitiikan kova ydin.

Työpaikkojen tulee olla helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Nykyisenlainen liikenneverkko ei mahdollista tämän uuden väestömäärän sujuvaa liikkumista, tarvitaan muutos liikennejärjestelmässä.

Kaikki uudet asukkaat eivät myöskään sukkuloi Helsingin nykyiseen ydinkeskustaan, tarvitaan keskustan laajentumisaluetta, jotta keskusta voi säilyä kilpailukykyisenä.

SDP on myös ympäristöpuolue ja tämä on ehkä paras päivä todistaa se.

Tähän saakka henkilöautosaavutettavuus on ollut ylivoimaista Helsingin alueella joukkoliikennesaavutettavuuteen verrattuna

Nyt siirrytään autokaupungista jalankulkijan ja joukkoliikenteen kaupunkiin.

Nostetaan kävely- ja pyöräily- sekä joukkoliikennesaavutettavuus keskeiseen asemaan.

Priorisoidaan kävely ja pyöräily kulkumuodoista kaikkien muiden edelle.

Ja ennen kaikkea parannetaan poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä merkittävästi.

 

SDP allekirjoittaa nämä tavoitteet. Tämä yleiskaava on ekologisesti kestävä. Epäkorrektisti voisi sanoa, että yleiskaavan ympäristökritiikki perustuu vanhanaikaiseen luontosuhteeseen, jossa lennetään tunturihuvilalle Saariselälle ja kuutamohiihdetään Laanilaan, (tai sitten lähdetään sunnuntaina pyöräretkelle, tytöllä on huivi ja hauska mies pyöräilee siksakkia pullavasu takapakkarilla.)

Nyt se on kaupunkitilan haltuunottoa ja tiivistä kaupunkirakennetta sekä yhä nopeampia ja  parempia kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

Tämän kaavan hyväksymisellä Helsinki osittaa, että sillä on metropolijärkeä sopeutua ilmastonmuutokseen.

 

Yleiskaava edistää sosiaalista kestävyyttä.

 

Mikäli Helsinki onnistuu yleiskaavan toteuttamisessa ei meillä ole huolta vinoutuneen ikärakenteen tuomista ongelmista. Euroopan ikärakenteeltaan vanhin pääkaupunki on jälleen täynnä työikäisiä ihmisiä.  Pystymme edelleen tarjoamaan laadukkaat koulu- päiväkoti ja vanhustenhoitopalvelut sekä puuttua köyhyyteen.

 

 

Nyt tämä kaikki valmistelu/hyvä ollaan valmiita tuhoamaan siksi, että  jostakin yksityiskohdasta halutaan tehdä oman erinomaisuuden monumentti.

 

Hyvät valtuutetut. Parhaan asian pahin vihollinen ei ole huonoin asia , vaan se toisiksi paras asia.

 

Siksi politiikoilta vaaditaan viisautta ja rohkeutta tunnistaa ja puolustaa sitä parasta ja tärkeintä.

 

Tällaisena hetkenä ei viitsi juuri uhrata ajatusta porukalle jotka lämmittelevät käsiään polttamalla oman talonsa.

 

TÄMÄ ON SE HETKI JOLLOIN HELSINKI VOI TOIVOTTAA UUDET ASUKKAAT TERVETULLEEKSI- TAI ON TOIVOTTAMATTA.

 

Helsingin SDP sanoo Tervetuloa ja kiittää kaikkia näinä vuosina yleiskaavatyöhön osallistuneita.

 

 

Lisätietoja:

Osku Pajamäki

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

050 555 5245