Omaishoitaja on lottovoitto kunnalle

Ajankohtaista

Omaishoitajat tekevät vaativaa työtä koko sydämellään. Parhaimmillaan se tuottaa iloa ja mielihyvää sekä hoitajalle että hänen omaiselleen. Pitää kuitenkin muistaa, että vapaaehtoisuuteen perustuva omaishoitajuus on sitovaa ja raskasta työtä 24/7.

Omaishoitajuudella on valtava taloudellinen merkitys yhteiskunnalle.  Ei ole liioiteltua sanoa, että omaishoitaja on lottovoitto kunnalle. 

Kuntien tulee nykyistä aktiivisemmin tukea omaishoitajien toimintaa ja jaksamista. Nykyisellään omaishoitajien ääni on hukkunut byrokratian ja pirstaleisen palveluverkon sisälle. Omaishoitajuus on tunnustettava yhdeksi hoitomuodoksi kotihoidon ja palveluasumisen rinnalla. Sillä tulisi olla status osana muuta palveluverkkoa. Omaishoidon kriteerit ja tuen määrä on yhdenmukaistettava koko maassa. Palkkion tulee olla sillä tasolla, että omaishoitajan ei tarvitsisi hakeutua toimeentulotuen piiriin jäätyään kotiin hoitamaan vanhusta tai vammaista lastaan.

Tarvittavat palvelut ja moniammatillinen neuvonta tulee voida saada yhdestä pisteestä ilman massiivista puhelinrumbaa. On liikaa vaadittu, että omaishoitaja tuntisi kaikki sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja vanhuspalvelulain kiemurat ja tietäisi, mitä näistä kulloinkin sovelletaan. On vähintäänkin kohtuullista, että kaikki mahdolliset tukimuodot ja palvelut selvitetään omaishoitajalle etupainotteisesti ja pyytämättä.

Kotiin tuotavia palveluita on voitava saada myös ilman pakollista kotihoidon asiakkuutta. Kunnan on myös taattava, että omaishoitajalla on kaikissa tilanteissa mahdollisuus pitää lakisääteiset vapaansa. Korona-aikana tästä on joustettu, ja moni omaishoitaja on väsynyt taakkansa alle. Kuten Sanna Marin sanoi, kyse on inhimillisyydestä. Se on meille demareille sydämen asia.

Hilkka Ahde
omaishoitaja

Kirjoitus on julkaistu kuntavaalilehdessämme, jonka pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.