Nina Castén kamppailee välinpitämättömyyttä vastaan

Ajankohtaista

Keväisen kaunis lauantai-iltapäivä Lauttasaaren Otavantiellä kokosi joukon ihmisiä näiden vaalien erikoisimpaan tilaisuuteen. Lauttasaaren Sosialidemokraatit järjestivät musiikillisen lauluperformanssin Lauttasaaren asukastalon puolesta Kartanorakennuksen, isoksi osaksi puiden peittämillä, portailla. Kyse oli mielenosoituksesta kartanon saamiseksi asukkaiden käyttöön. Saarella toivotaan laajasti kartanoa yleishyödylliseen käyttöön omana asukas- ja kulttuuritalona, jollaisia on muualla Helsingissä paljon. 22 000 asukkaan kaupunginosan ihmisillä on oikeus omaan olohuoneeseen!

Mustalaisen uni

Kansanedustajaehdokas, Hakolahdentiellä asuva Nina Castén esitti uutta mustalaismusiikkia, jota Timopekka Sillantaus säestää kitaralla. Kimmo Sarje avasi ja kertoi perustelut. Nina lauloin ”Mustalaisen unen” ja ”Dimitrin” omasta ja DROM-teatterin perusohjelmistosta. Ne on sävelletty Veijo Baltzarin runoihin. Näin Mustalaisen uni -musiikkinäytelmän ensi kertaa lokakuulla 2011 Temppeliaukion kirkossa, jossa presidenttiehdokkaat Pekka Haavisto ja Paavo Lipponen keskustelivat kirjailijan johdolla TP-vaalin ensimmäisessä julkisessa debatissa ja kirjoitin siitä.

Nina Casténin laulu ja myönteisyys pisti jo silloin ensi kertaa silmään. Vuotta myöhemmin hän ahkeroi laajasti kuntavaaliehdokkaana ja keräsi ensikertalaiselle hyvän äänimäärän. Nina on ollut kahdessa puoluekokouksessa, piirihallituksessa ja sen nimeämän Helsingin Monet Kasvot -ryhmän puheenjohtajana, joka valmisti viime syyskuulla julkistetun uuden monikulttuurisuusohjelman Helsingin Demareille.

Uusien suomalaisten kotoutuminen

Nina Castén kertoo kiinnostuneensa aktiivisesta poliittisesta vaikuttamisesta oivallettuaan, että ainoa tapa vaikuttaa yhteiskuntamme asioihin on siihen osallistuminen.

– Minulle ovat tärkeitä yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen kaikille taustasta, iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Kansainvälistyvässä Suomessa on tärkeätä edistää uussuomalaisten kotoutumista ja kulttuurien välistä dialogia. Hyvinvointia rakennetaan yhteistyöllä, sivistyksen, työn ja yhdenvertaisuuden kautta. Välittämällä jokaisesta.

Castén valmistuin filosofian maisteriksi 2011 Helsingin yliopistosta kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmasta. Hän teki opinnäytetyönsä venäläisen väestön integroitumisesta Suomeen. Olen kuullut alustuksen yhdistyksessämme sen pohjalta, ja mielenkiintoisinta oli nimenomaan nuorten venäläisten integroituminen.

Nina tuntee sen hyvin, koska hänen monikulttuurinen taustassaan on sekä venäläisiä, inkeriläisiä että mustalaisia juuria. Johdin puhetta ”Eriarvoinen monikulttuurinen Suomi” -paneelissa 31.3. Juttutuvassa. Eduskunnan puhemies sai vasta siellä tietää taustan. Näin varmaan moni muukin luulee. Nina edustaa monikulttuurista taustaa, joka ei silmiinpistävästi eroa kantasuomalaisista valkonaamoista. Vain temperamentti ja puheen painotus ehkä paljastaa lähemmin.

Nuoren maahanmuuttajapolven asema korostuu

Nina on kulttuuri- ja sivistyspolitiikan osaaja sekä monikulttuurisuuskysymysten asiantuntija. Hän nimenomaan puhuu mieluummin monikulttuurisuudesta kuin maahanmuuttajasta. Sillä nimellä ohjelmakin tehtiin korvaamaan vuoden 2007 maahanmuutto-ohjelma.

Ohjelma ”Monikulttuurinen yhdenvertainen Helsinki” esittää lähivuosien tavoitteemme ja keinot paremman monikulttuurisen kaupungin rakentamiseksi. Uudessa monikulttuurisuusohjelmassa on vahva nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen painotus. Siinä otetaan huomioon niin ensimmäisen kuin toisen maahanmuuttajasukupolven, eli lasten ja nuorten tarpeet. Ohjelma painottaa kaksisuuntaisen kotoutumisen tärkeyttä.

Kotoutumisen kaksisuuntaisuus merkitsee sitä, että myös valtayhteiskunnan tulee sopeutua monikulttuuriseen todellisuuteen. Tarvitaan monikulttuurisen väestön voimaannuttamista ja vähemmistöjen oman äänensä kuuluviin saamista, jotta he voivat rakentaa yhteistä kaupunkia yhdessä valtaväestön kanssa, Castén perustelee.

Hän puhuu keskusteluissa ”luovuushakuisten nuorten” puolesta, jotka ovat usein hukassa suomalaisessa koulussa ja yhteiskunnassa.

Luovan kulttuurin yhdistys korostaa tunneälyä

Nina Castén on vuodesta 2005 lähtien toiminut tuottajana ja koordinaattorina luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:ssä, jonka toiminnanjohtajana hän nykyisin toimii. Drom ry:ssä hän on tuottanut teatteria, näyttelyitä, konsertteja, tieteellisiä ja poliittisia tapahtumia sekä kehittänyt koulutuksen uudistamiseen tähtäävää Baltzar-pedagogiikkaa.

– Olen tehnyt vuosien ajan yhteistyötä tärkeiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla. Toimin myös solistina uutta mustalaismusiikkia esittävässä Drom-yhtyeessä.

Maaliskuulla 2014 hän oli järjestämässä ”Euroopan omatunto” -konferenssia EU:n vähemmistöjoen asemasta ja EU:n vähemmistöpolitiikan muuttamiseksi. Sen raportti ilmestyi joulukuulla. Kansallismuseon Miranda-näyttelyssä Nina toimi ajoittain asiantuntevana ryhmäoppaana.

Sdp:n puoluekokouksessa 2014 reputettu sivistyspoliittinen ohjelma korosti individualistista lähtökohtaa koulutuksessa. Uudelleenvalmisteluun lähtenyt ohjelma kuvasi yksilön koulutuksellisia tarpeita, ei niinkään sivistyksellisiä tarpeita. – Kun puhun sivistyksestä, en tarkoita pelkästään koulusivistystä, vaan myös sydämen sivistystä. Tämän pitäisi olla koululaitoksen tavoite siinä missä teoreettisetkin tiedot ja taidot, Castén puhui kokouksessa ja kirjoitti kolumnissaan 27.6.2014 Demokraatissa.

– Tunneäly ei ole paperitavaraa eikä puheita. Se on tekemistä, aistimusta, kokemusta, näkemystä. Tunneälyn läsnäolosta koulumaailmassa ei ole minkäänlaista näyttöä, päinvastoin, nuoremme viestivät kaikin tavoin sen puutteesta, hän jatkaa.

Nuoren ihmisen hyvinvointi

Helsingin Sanomien vaalikoneen kysymykseen tulevan eduskuntakauden leikkauskohteista, ehdokas vastaa terävästi:

– On monia asioita, joista ei missään tapauksessa voi leikata enempää, kuten koulutus, nuorten palvelut, lapsiperheet. Osa kansalaisista elää jo nyt köyhyyden partaalla. Suomea ei saada nousuun leikkaamalla. Jos kiristämme lisää, yhteiskunnan kehitys pysähtyy ja köyhyys lisääntyy. Nyt täytyy elvyttää, investoida tärkeisiin kasvun mahdollisuuksiin, ja näihin lukeutuu myös inhimillinen pääoma, koulutus.

Nina Castén toimii välipitämättömyyttä vastaan. Hän puhuu paljon ihmisten, erityisesti nuorten, henkisestä hyvinvoinnista. – Nuori parikymppinen ei osaa päättää minkä koulutusalan valitsisi ja pelkää tulevaisuutta – ja jo pelkkä stressaantuminen elämänvalintojen vaikeuden edessä saattaa viedä hänet henkisesti raiteiltaan.

– Onni ja hyvinvointi on tehty siitä, että elämässä on ihmisiä, joista välität ja jotka välittävät sinusta. Että on olemassa joku yhteinen asia, joka koskee ”meitä”, eikä ainoastaan ”minua”. En kiistä, etteikö tällaisia yksilöitä, yhteisöjä ja perheitä maassamme olisi. Totta kai heitä on. Mutta olisiko aika jo paneutua niihin perimmäisiin syihin, jotka saavat aikaan yhä kasvavassa määrin henkistä pahoinvointia kansalaisten keskuudessa?, hän kysyy.

Keskuudessamme vallitsee Casténin mukaan enemmän henkinen kuin taloudellinen lama. Arvokasvatusta kouluihin, hän aloittaisi. – Elvytetään yhteiskuntamme inhimillistä pääomaa. Satsataan koulutukseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin. Nämä teot luovat taatusti työpaikkoja, vievät yhteiskuntaa eteenpäin ja säästävät tulevien veronmaksajien rahoja sosiaalimenojen osalta.

Jos rupeaisimme välittämään enemmän toisistamme ja yhteisöistämme, maapallollakin olisi paremmat edellytykset hyvinvointiin.

Enemmän tietoa, blogia, kuvia ja kalenteria: www.ninacasten.fi

Risto Kolanen

Kirjoittaja tekee vaaliselosteita Helsingin sos.dem. vaalikentiltä. Aiemmin on esitelty Karita Toijonen (20.1.), Pentti Arajärvi (26.1.), Jukka Järvinen (2.2.), Jape Lovén (16.2.), Thomas Wallgren (20.2.), Matti Niemi (12.3.), Pilvi Torsti (17.3.), Päivi Lipponen (20.3.), Jaakko Meretniemi (23.3.), Mirka Vainikka (30.3.), Kaarin Taipale (2.4.), Sinikka Vepsä (8.4.), Johanna Laisaari (9.4.), Ville Jalovaara (10.4.), Nasima Razmyar (10.4.) ja Tuula Haatainen (13.4.). Ideoita ja pyyntöjä ehdokkaan viimeisen viikon tapahtumiin voi laittaa: risto.kolanen@pp.inet.fi