Näkkäläjärvi & Torsti: Aleppon pommitukset on saatava loppumaan

Ajankohtaista

Demarinuorten ja SDP Helsingin puheenjohtajat vaativat, että kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä toimiin Venäjän ja Syyrian hallinnon siviilikohteisiin kohdistamien sotatoimien lopettamiseksi Aleppossa ja muualla Syyriassa.

Sairaaloiden ja muiden siviilikohteiden tuhoaminen Syyriassa kertoo vakavasta välinpitämättömyydestä siviilien suojeluun liittyviä humanitäärisiä velvoitteita kohtaan. Asutusalueilla käytetään yhä tuhovoimaisempia ja epätarkempia aseita. Kaupunkien summittaiset pommitukset sekä iskut siviilikohteisiin rikkovat suoraan niitä kansainvälisen oikeuden sodankäynnin sääntöjä vastaan, joihin Venäjä YK:n jäsenmaana on sitoutunut. Al-Assadin hallinto on mm. käyttämällä kemiallisia aseita osoittanut sanoutuneensa irti kaikesta kansainvälisestä oikeudesta, eikä sen valitettavasti voitane enää odottaa pitävän kiinni legitiimin valtiollisen toimijan velvoitteista. Al-Assadin hallinto on kuitenkin riippuvainen Venäjän sotilaallisesta tuesta ja näin Venäjä on osaltaan vastuussa sen toiminnasta.

Velvollisuus suojella siviiliväestöä ja välttää siviilikohteiden joutumista sotatoimien kohteeksi koskee kaikkia sodan osapuolia. Vaikka useat eri ryhmät ovat Syyriassa kiistatta syyllistyneet väkivaltaan siviiliväestöä kohtaan, valtiollisen toimijan vastuu on erilainen suhteessa muihin aseellisiin joukkoihin.

Venäjän on sitouduttava siviiliväestön suojeluun ja pidättäydyttävä kaikista sellaisista sotatoimista, jotka kohdistuvat siviileihin tai aiheuttavat epätarkkuudestaan ja summittaisuudestaan johtuen siviiliväestölle kohtuutonta vaaraa. Venäjällä on myös velvollisuus huolehtia, että sen sotilaallisen avun varassa toimiva Al- Assadin hallinto tekee samoin. Kansainvälisen yhteisön on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin Venäjän painostamiseksi ja Syyrian siviiliväestön suojelemiseksi.