Muutoksia kunnallisissa luottamustehtävissä

Ajankohtaista

Helsingin pitkäaikainen valtuutettu Tarja Tenkula on muuttanut kesän aikana töihin Seinäjoelle ja jättää siten paikkansa Helsingin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Varsinaiseksi valtuutetuksi nousee 1. varavaltuutettu Jape Lovén.

Myös lautakuntapaikkoihin on tulossa muutoksia. Helsingin Sosialidemokraattien piirihallitus päätti esittää kiinteistölautakunnan tehtävät jättäneen Mari Rantasen tilalle Jaana Aaltosta, joka tällä hetkellä toimii rakennuslautakunnan jäsenenä ja työskentelee viestintäpäällikkönä Ammattiliito Prossa. Jaana Aaltosen tilalle rakennuslautakuntaan esitetään Pirjo Kivistöä, joka on tällä hetkellä yleisten töiden lautakunnassa varajäsenenä, mutta toiminut aiemmin myös rakennuslautakunnassa. Kesällä menehtyneen Tuula Hännisen tilalle yleisten töiden lautakuntaan esitetään Eija Paanasta, joka toimii tällä hetkellä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja työskentelee Palmian pääluottamusmiehenä.

Kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Tarja Tenkulan tilalle nousee hänen nykyinen varajäsenensä, kaupunkitutkija Kaarin Taipale. Taipaleen varajäseneksi kaupunginhallitukseen piirihallitus esittää lääketieteen kandidaatti Nelli Nurmista.

Kaupunginhallituskausi on kaksivuotinen, ja valinnat koskevat vain vuotta 2014. Lautakuntavalinnat koskevat koko kuntavaalikautta. Päätökset tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.8.