Mirka Vainikka puolustaa lähipalveluja

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginhallituksessa vuoden 2015 alusta aloitti Mirka Vainikka, joka on aiemmin toiminut siellä varajäsenenä 2003-2004, teknisen palvelun lautakunnan puheenjohtajana 2009-2012 sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa 2013-14.

Vainikka on koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi, joka elää uusperheen arkea kolmen pojan ja aviopuolisonsa kanssa. Sosionomiksi (ylempi Amk) hän valmistui joulukuussa 2014. Kaikki kolme sosiaalialan tutkintoaan hän on opiskellut työn ohella.

– Tässäkin mielessä työ kantaa, ja lisäksi rakas harrastukseni jalkapallo ja perheen tuki ovat antaneet potkua opiskeluun ja poliittiseen toimintaan, Mirka Vainikka iloitsee.

Minä suojelen sinua kaikelta

Mirka Vainikan vaalityön erikoisuus on ulospäin hyvin näkyvä ”Vahvasti lähellä” – tunnnuksella vaalikaraoke. Ihmiset voivat tulla laulamaan, ja jos eivät halua laulaa, juttelemaan, kuuntelemaan ja kyselemään ehdokkaalta.

Näitä on ollut jo kolme, Malmilla, Kontulassa ja lauantaina 28.3. Rautatieaseman asema-aukiolla, vanhassa vaalimökin paikassa. Haastattelin Mirkaa sekä Kontulassa että Asema-aukiolla, jossa valtuutettu Sirkku Ingervo avasi laulukarkelot tulkinnoillaan ”Vihreät niityt” ja ”Seine” -lauluista. Mirka lauloi mm. Asta Kääriäisen kanssa Ultra Bran ”Minä suojelen sivua kaikelta” ja Hectorin sanoittaman kauniin käännösbiisin ”Kuinka voit väittää”. Se kertoo yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä Helsingin kaduilla.

Eriarvoisuuden kasvu pysäytettävä

Mirka Vainikka tuntee laulun sanoman läheiseksi. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin kaupungin Idän psykiatrian ja päihdekeskuksen matalankynnyksen päivätoiminnan, Itäkeskuksen Aurinkoisen hymyn ja Kontulan Symppiksen, vastaavana sosiaaliohjaajana.

Työnsä ja poliittisen kokemuksensa perusteella hän tuntee erilaisten ihmisten arjen ja sen haasteet niin työssä, asumisessa kuin muillakin elämänalueilla.

– Arki kertoo kovaa kieltä eriarvoistumiskehityksestä Helsingissä. Olen tyytyväinen, että sosialidemokraattisen valtuustoryhmän keskeisenä tavoitteena on ollut koko valtuustokauden, myös omien arvojeni mukainen, eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Haluan panostaa siihen entistä ponnekkaammin kaupunkipolitiikan eri alueilla, toteaa Vainikka.

Palvelujen saatavuus ontuu

Tämän vaalikauden suuri sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus siirtyi seuraavan eduskunnan ja hallituksen tehtäväksi. Oleellisinta on riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja laatu. Nyt erityisesti julkisesti järjestettyjen palvelujen saatavuudessa on ongelmia.

Sitä mitä lähipalveluilla tarkemmin tarkoitetaan ja miten ne uudistuvalla lainsäädännöllä turvattaisiin, ei lakiesityksessä selkeästi määritelty. Kun valta palvelujen järjestämisessä
mahdollisesti siirtyy kauemmaksi kunnasta, herää kysymyksiä siitä, miten hyvin tällöin pystytään tunnistamaan erilaiset paikalliset tarpeet ja määrittämään palvelut niiden mukaisesti, Pentti Arajärvi, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Mirka Vainikka tiedottivat 19.3. ”Lähipalvelut turvattava – Lähipalvelut Hyvinvointivaltion Sydän” -seminaarista.

Kun valta palvelujen järjestämisessä mahdollisesti siirtyy kauemmaksi kunnasta, asia herättää kysymyksiä sekä palvelujen käyttäjien että henkilöstön keskuudessa. – Miten esimerkiksi kuntoutus ja kotihoito järjestyvät, kun niitä tarvitaan. Voiko sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin tukea saada saman katon alla vai ovatko palvelut eri paikoissa matkojen päässä kotikunnasta, hän kysyy.

Peruspalvelut pelastettava sotesopasta

Mirka Vainikka on loppusyksystä alkaen ollut yksi ”Lähipalvelut turvattava ” –kansalaisaloitteen tekijöistä ja hän on huolissaan siitä, että hallituksen esityksessä ja eduskunnan käsittelyssä olleessa lakiesityksessä ja sen perusteluissa lähipalveluja käsiteltiin jokseenkin ympäripyöreästi.

– Esitetyt kirjaukset siitä, että palvelut tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan lähellä asukkaita ja että järjestämisvastuussa olevien tulee huolehtia ns. lähipalvelujen järjestämisestä, eivät riitä.
Lähipalvelut tulee määritellä selkeämmin ja ne tulee turvata nyt esillä ollutta paremmin, hän näkee.

Professori Liisa Kivelä totesi Ylen ajankohtaisohjelmassa vanhuspalveluista, että olisi määriteltävä tarkemmin se, mitä ovat ne palvelut, joita kotiin saadaan. Ehdokas on samaa mieltä.

Peruspalveluissa on painopisteen oltava lähipalveluissa. Kotona tai sen lähellä tuotettavat palvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

– Matala kynnys ja helppo saavutettavuus tuovat turvallisuutta, helpottavat palvelujen käyttämistä ja auttavat ihmisiä aidosti heidän vaikeissa elämäntilanteissaan. Ne toimivat yleensä joustavasti ja ovat ihmisille tärkeää lähipalvelua, Vainikka korostaa työkokemuksensa pohjalta.

Joukkoliikenteen alennukset säilytettävä

Helsingin seudun liikenne HSL aikoo lopettaa kaikilta erityisryhmiltä lippualennukset. Jatkossa bussilipusta ei saisi alennusta erityisen syyn, kuten vamman tai iän, johdosta. HSL:n ehdotus ei Vainikan mukaan lisää joukkoliikenteen käyttöä, vaan vähentää sitä. Tämä on aivan väärä joukkoliikennestrategia sekä tasa-arvon, liikkumisen vapauden, yksinäisyyden torjumisen kuin myös ympäristön- ja ilmaston näkökulmasta.

Nykyiset edut ja ihmisten pääsy palveluihin ja muu liikkuminen on turvattava. – Meidän päättäjien on kannettava vastuumme kaikista niistä, jotka ovat perustellusta syystä saaneet alennuksia joukkoliikenteestä. Muun muassa vammaisille pitää turvata samat mahdollisuudet liikkua kuin kaikilla muillakin on. Myös joukkoliikenteen suosio on saatava nousuun.

Selkein ja paras malli olisi hänen mielestä tasatariffi eli koko HSL-alueella pitäisi voida matkustaa samalla hinnalla. –Pitkätkin matkat kannattaisi silloin kulkea joukkoliikenteellä. Tämä vähentäisi liikenteen pakokaasupäästöjä ja autoruuhkia. Sanokaamme kyllä joukkoliikenteelle ja ei HSL:n ehdottamille heikennyksille.

Nuoreen ikäänsä nähden Vainikka on jo kokenut kuntapäättäjänä useissa luottamustehtävissä Helsingin kaupungilla sekä erilaisissa järjestöissä, mm. Helsingin Kotkapiirin ja aiemmin Nuorisopiirin puheenjohtajana sekä JHL:n tehtävissä.

– Hyvät yhteiskuntasuhteet, verkostot ja yhteistyökyky ovat tärkeitä ominaisuuksiani, joiden avulla teen politiikkaa, jossa ihminen tulee aina ensin. Helsingin päättäjänä haluan huolehtia laadukkaista julkisista palveluista, ympäristöstä ja talouskasvusta, tiivistää Vainikka ohjenuoransa politiikassa.

Enemmän tietoa, blogia ja kalenteria: www.mirkavainikka.fi

Risto Kolanen

Kirjoittaja tekee vaaliselosteita Helsingin sos.dem. vaalikentiltä. Aiemmin on esitelty Karita Toijonen (20.1.), Pentti Arajärvi (26.1.), Jukka Järvinen (2.2.), Jape Lovén (16.2.), Thomas Wallgren (20.2.), Matti Niemi (12.3.), Pilvi Torsti (17.3.), Päivi Lipponen (20.3.) ja Jaakko Meretniemi (23.3.). Ideoita ja pyyntöjä ehdokkaan omiin tai pari- ja paneelitapahtumiin voi laittaa: risto.kolanen@pp.inet.fi