Matkalla kohti parempaa normaalia Helsingissä

Ajankohtaista

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingin uusi strategia luodaan tilanteessa, jossa globaalin pandemian jäljiltä joudumme jälleenrakentamaan paljon. Vanhaan ei kuitenkaan ole paluuta, vaan Helsingin on pikemminkin pystyttävä parempaan.

Määrätietoisesti toteutettuna strategia viitoittaa Helsingin tietä kohti tasapainoisempaa kaupungin kehittymistä ja ilmastoystävällisempää tulevaisuutta – kohti parempaa normaalia.

Varsinainen työ kuitenkin lähtee käyntiin vasta strategian tultua hyväksytyksi. Vain tehokas toteuttaminen ja mittaaminen varmistavat, että hyvät tavoitteet tulevat todeksi kaupunkilaisten arjessa.

Hyvät valtuutetut,

Asuinalueiden eriarvoisuuskehitys vei Helsinkiä väärään suuntaan jo ennen pandemiaa uhaten koko kaupungin kehittymistä. Meillä oli liikaa turvaverkkojen ulkopuolelle putoamaan päässeitä nuoria ja liian pitkät jonot terveysasemille jo ennen koronaa.

Pandemiakaan ei ole kohdellut kaikkia kaupunkilaisia, ikäluokkia tai ammattiryhmiä tasa-arvoisesti. Siksi meille sosialidemokraateille on hyvin tärkeää, että strategiaehdotus sisältää vahvan painotuksen eriarvoisuuden torjuntaan.

Esimerkiksi SDP:n ryhmäaloitteessaan vaatima koronaelpymisen ohjelma toteutetaan. 65 miljoonan lisärahoituksella mahdollistetaan hyvinvointi- ja oppimisvelan purkaminen ja kulttuurin tuki erillisin resurssein.

Nuorten hyvinvoinnin tukemisessa koulumaailmalla on valtava merkitys. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostosta lähtien aina oppivelvollisuuden laajentamiseen saakka huolehditaan, että jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu oppimaan ja yhdenvertainen koulu mahdollistaa oman tiensä löytämisen kaikille. Siksi on merkittävää, että Helsingin koulutuksen kehittämiselle ollaan luomassa strategiset tavoitteet vuoteen 2030 saakka.

Lisäksi vuonna 22 käyttöön otettava terapiatakuu sekä varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen tuovat helpotusta tilanteeseen, jossa apu mielenterveyden ongelmiin on liian vaikeasti saavutettavissa.

Tiedämme myös, kuinka koetuksella kaupungin henkilöstön jaksaminen on pandemian keskellä ollut. Siksi nyt on erityisen tärkeää, että varmistamme työsuhteiden muutosturvan, selvitämme yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisuja osaajapulaan vastaamiseksi ja jatkamme palkkakehitysohjelmaa strategiaehdotuksen mukaisesti.

Sisältääpä ehdotus myös paljon muita toimia kaupungin alueiden tasa-arvoisuuden vahvistamiseksi, kuten myönteisen erityiskohtelun avulla ja kaupunkiuudistusalueisiin panostamalla.

Arvoisat valtuutetut,

Kaupungin kasvun on oltava kestävää sosiaalisesti ja taloudellisesti, mutta ilmastokestävyys asettaa raamit koko elinympäristömme kantokyvylle.

Siksi pidämme erittäin tärkeänä, että hiilineutraaliustavoite on aikaistumassa vuodelle 2030 ja luomme uskottavat askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen on toimenpide, joka tukee paitsi kaupunkitilan tehokasta käyttöä, myös ilmastotavoitettamme.

Kaupungin kehittäminen on jatkuvaa tasapainoilua kaupungin asukasmäärän kasvun, uusien kotien ja joukkoliikenneyhteyksien rakentamisen sekä lähiluonnon välilä. Strategiaesitys tuo vakautta tähän keskusteluun ja linjaa myös kaupunkilaisten oikeudesta lähiluontoon.

Hyvät kuulijat

Vaikka strategiaehdotuksessa on paljon hyvää, se ei ole täydellinen. Me sosialidemokraatit toivomme huomattavasti nykyistä enemmän kunnianhimoa omaishoidon tukemiseen, ikäihmisten hoivaan ja terveysasemien hoitojonojen purkamiseen. Haluamme, että jokainen helsinkiläinen pääsee kiireettömään hoitoon viikossa.

Tämä edellyttää resursseja ja selkeitä strategisia päämääriä, joiden toteutumista seurataan. Meidän tulee vaatia terveyspalvelujärjestelmältämme enemmän, eikä kiireettömään hoitoon pääsy ei voi olla hankkeiden ja projektien varassa.

Arvoisat valtuutetut,

On hienoa, että yhteisymmärrys on saavutettu myös riittävien investointien kautta tavoiteltavasta kestävästä kasvusta ja vahvasta kaupunkitaloudesta. Kaupungin vetovoimaisuus ja kaupunkilaisten hyvinvointi tukevat myös koko Helsingin kukoistusta.

Siksi toivon, että emme tyydy vain jälleenrakentamiseen, vaan pyrimme jokaiselle paremman kaupungin kehittämiseen ja uuteen, parempaan normaaliin.

Elisa Gebhard
Kirjoittaja on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen