Maija Anttilan saarivierailulla huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila vieraili Lauttasaaressa ja kertoi tuoreimmat kuulumiset sekä eduskunnalle tulevan Sote-lain valmistelusta että elokuulla lautakuntaan tulevasta palveluverkkosuunnitelmasta.

Anttila korosti tärkeysjärjestyksessä, että viiden suuren Sote-alueen järjestäjän ja tuottajien roolit on selkeytettävä. Tuleeko puhdas tilaaja-tuottaja –malli? Voivatko kunnat, ainakin kasvukeskusalueilla, olla myös palveluiden järjestäjiä, vai jääkö niille vain tuottajan rooli? Mistä löytyvät korvamerkityt rahat erityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen?

Yksityisen terveysbisneksen pyrkimys

Toiseksi Anttila piti tärkeänä nk. ”in house”- mahdollisuuden säilymistä viiden suuren Sote-alueen palveluiden hankinnassa. Se tarkoittaa mahdollisuutta, että kunnat voivat tuottaa palveluja alueille ilman kilpailutusta, kuten nyt HUS:n sairaanhoitopiirin kaltaisissa kuntayhtymissä. Kolmanneksi hän piti tulevassa laissa määriteltyjen sote-alueiden roolin vahvuuden määrittelyä tärkeänä.

Yksityinen terveysbisnes pyrkii isojen volyymien Sote-alueiden kautta terveysmarkkinoille. Siksi tuottajaorganisaation järjestäminen ja palveluajatuksen toimivuus ovat keskeisiä. Anttila toivoo, että sote-laki olisi ns. puitelaki, ja jatkovalmistelussa voisi vielä hioa yksityiskohtia.

Helsingissä keskityssuunnitelmia palveluihin

Helsinkiin suunnitellaan kolmenlaisia palvelukeskuksia nykyisen terveysasemaverkoston ja sosiaaliyksiköiden tilalle. Perhekeskukset tuottavat palveluja erityisesti lapsiperheille. Terveys- ja hyvinvointikeskusten kohderyhmänä olisivat lähinnä aikuiset. Monipuoliset palvelukeskukset, kuten nyt Kampissa ja Kinaporissa, olisivat ikääntyneitä varten.  

Sosiaalilautakunnan aiempi puheenjohtaja Astrid Gartz piti uudistusta palveluja voimakkaasti keskittävänä ”saman luukun” käytäntönä. Hän nosti esille esityksensä monipuolisesta palvelukeskuksesta Koivusaareen ja ihmetteli, ettei yli 20 000 asukkaan kaupunginosassa ole kunnallisia asumispalveluja.

– Lauttasaaressa asukasrakenne poikkeaa kaupungin keskiarvosta: yli 65-vuotiaita on enemmän, samoin alle 6-vuotiaita lapsia.

Lastenneuvolan puolesta oli huolissaan MLL:n aluepäällikkö Pia Metsähuone, joka kertoi nuorten äitien vastustavan neuvolan siirtoa Kallioon.

– 350 lasta vuodessa lisää on Lauttasaaren ja Ruoholahden alueen nykypäivää. Hänen mielestään sosiaalipuolella on aiheellinen huoli muista kuin lakisäteisistä palveluista. Ennalta ehkäisevät sosiaalipalvelut eivät ole kuntayhtymissä.

Suunnitelmaan Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkoksi sai ottaa kantaa verkossa 28.4.–16.5.. Ja palautteen pohjalta muokattu suunnitelma tulee 26.8. lautakuntaan.

Avoimen tilaisuuden ravintola Persiljassa järjesti Lauttasaaren Sosialidemokraatit.

Risto Kolanen

(Ilmestyväksi Lauttasaari –lehdessä 19.6.2014 kuvan kera uutisselosteena Sote-keskustelusta)