Luonto ja asuinrakentaminen puhuttavat Vuosaaressa

Ajankohtaista

Asuntoministerin lähiötavoitteet (Demokraatti 28.6.) esiteltiin Vuosaaren kirjastossa. Pokkari-kahvilassa pidettiin yleisötilaisuus, johon varhaisesta keskikesän ajankohdasta huolimatta tuli hyvin yleisöä, joka antoi Pia Viitaselle palautetta paikallisista kaava- ja asumisasioista.

Helsingin tavoitteet laahaavat

Itäkeskuksen demareiden puheenjohtaja Antti Koskela kertoi, että vuokra-asuntojen puute saa aikaan nk. ”locking out” –ilmiön, jossa pääkaupunkiseudulle on hankalaa muuttaa töiden perässä muualta. Kaupungin oma rakennutusyhtiön, Asuntotuotantotoimiston (ATT) pitäisi korjata asuntovajetta. Kaikki toimijat törmäävät tonttipulan todellisuuteen. ATT:lle asetettu rakennutustavoite on 1 500 alkuun pantua asuntoa vuodessa, mutta sille osoitettuja tontteja on riittänyt vain n. 800 asunnolle.

Porslahdentiellä Nuorisosäätiön talossa asuva Ahmed Abdi Muuse sanoi olleensa asuntojonossa viisi vuotta. Nykyinen asunto on liian pieni kahdeksan hengen perheen arjelle. Hän lähestyi rohkeasti kysymyksillä Viitasta. Valitettavasti ministeri ei taida hoitaa ihan yksilötason asumispulmia, mutta viesti meni perille.

Kiista Meri-Rastilan länsirannasta

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Jape Lovén kertoi, että Meri-Rastilan länsirannan paljon keskusteltu osayleiskaavakaava tulee alkusyksystä lautakuntaan takaisin kaavamuistutusten ja virkamiesvalmistelun jälkeen. Se meni vanhassa lautakunnassa läpi, mutta uudessa on peräti kaksi vuosaarelaista jäsentä.

– Raha ja ihmisten hyvinvointi ovat puntarissa. Lähiöasukkaat tarvitsevat myös lähiömetsiään, jotka tuovat ilmaa keuhkoihin. Emme halua alueesta uutta Itä-Pasilaa. Vuosaaressa on paljon rakentamattomia tontteja, joissa luontoarvot ja ihmisten liikkuminen kaupunkimetsässä eivät ole uhattuna. Asuminen ja elämänlaatu kuuluvat yhteen, Lovén linjasi.

 

Seppo Kytölaakso kertoi muuttaneensa jo vuonna 1963 alueelle, joka oli Helsingin maalaiskunnan osaa vielä. Hän toivoi, etteivät metsä- ja viheralueet kokonaan häivy Vuosaaresta.

Asuntoja ja luontoarvoja

Edellisessä lautakunnassa Heli Puura (sd) kannatti osayleiskaavaa, koska kaupungin on järkevää kaavoittaa ja rakentaa asuntoja lähellä julkisen liikenteen metroasemaa ja koska Helsingissä on pysyvää asuntovaje.

Vuosaari on yksi alue, jossa asuntotavoitteet ja luontoarvot törmäävät yhteen. Tämä ei ole ensimmäinen kaava, josta kiistellään alueella. Edellinen kiista koski Mustavuoren kaavasuunnitelmaa Itä-Helsingin tärkeällä virkistysalueella, joka alkaa Pohjois-Vuosaaresta jatkuen Västerkullan kiilan kautta yhtenäisenä ekologisena käytävänä Sipoonkorpeen.

 

Vuosaari mukana pilottikokeilussa

Vuosaari-toimikunnan jäsen Hans Duncker muistutti siitä, että alueella oli aktiivista paikallisvaikuttamista jo yli kymmenen vuotta sitten kaupungin kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 21, luomisessa. Helsingissä on käynnissä asukasvetoinen lähidemokratiatoiminnan pilottikokeilu, jossa on kymmenen ohjelmaa.

– Meillä toimintaa vetää laajennettu ja uudelleenorganisoitunut Vuosaari-toimikunta, jossa on edustettuna peräti 40 kolmannen sektorin eri toimijaa. Näiden seurojen ja yhdistysten edustajat tuovat siviilitöittensä kautta mukanaan myös laajan tieto- ja kontaktimäärän, joka on hyvä ottaa päätöksenteossa huomioon, Duncker muistutti.

Risto Kolanen, Demokraatti 2.7.2013

Kuva: Katja Karjalainen

Kuvateksti: Juontaja Antti Koskela luovuttaa Pia Viitaselle Vuosaari-seuran paidan muistoksi. Vuosaari-silhuetin on tehnyt seuravaikuttaja Eero Hildén.