Laadukas päiväkoti ja koulu lähellä

Ajankohtaista

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Päiväkoti ja koulu ovat palveluja, joiden sijainnilla on merkitystä joka päivä.

Laadukas varhaiskasvatus luo perustan lapsen kasvulle ja myöhemmälle oppimiselle. Se kaventaa tutkitusti myös lasten välisiä hyvinvointieroja. Suomessa on viime vuosina tapahtunut varhaiskasvatusta ja sen merkitystä koskeva ajattelutavan muutos. Varhaiskasvatusta ei nähdä enää vain sosiaalipalveluna, joka mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin, vaan se on lapsen sivistyksellinen oikeus ja koulutusjärjestelmämme ensimmäinen aste. Tämä näkyy myös juuri valmistuneessa, Suomen ensimmäisessä kansallisessa lapsistrategiassa.

Kotia lähellä sijaitsevat päiväkodit vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa, rakentavat yhteisöjä ja sujuvoittavat perheiden arkea. Päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja lähikoulun kokonaisuutta on katsottava lasten ja perheiden näkökulmasta. Siirtymävaiheiden on oltava sujuvia. Alueiden palvelut on rakennettava niin, että läheisin päiväkoti ja koulu muodostavat lapselle turvallisen koulupolun. 

Hyvä lähikoulu on lasten välisen yhdenvertaisuuden keskeinen tekijä. On tärkeää, että pidämme huolta oppimisen mahdollisuuksista aivan kaikkialla kaupungissa. On varmistettava, että voimavaroja käytetään joustavasti ja tehokkaasti jatkuvasti kasvavassa ja muuttuvassa kaupungissamme.

Koulutuksen merkitys korostuu ensi valtuustokaudella koronan jälkihoidossa. Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt erityisesti tukeamme.
Johanna Laisaari, kaupunginvaltuutettu
Pilvi Torsti, kaupunginvaltuutettu