Kuntien ja niiden tytäryhteisöjen palvelutuotannon toimintaedellytykset turvattava

Ajankohtaista

Asukkaiden valitsemien päättäjien johtamat kunnat ja niiden tytäryhteisöt ovat huolehtineet tärkeiden julkisten palvelujen tuotannosta luotettavasti ja asukkaiden tarpeet huomioiden. Esimerkiksi kiinteistöhuollon palveluissa, ateriapalveluissa ja jätehuollossa on toiminnan taloudellisuuden ja paikallisten tarpeiden näkökulmasta, perusteltua, että kuntien tytäryhteisöt voivat kohtuullisessa määrin tarjota palveluita omien tarpeidensa lisäksi yrityksille ja yhteisöille.

Euroopan Unionin uudessa hankintadirektiivissä mahdollistetaan kuntien tytäryhteisöjen toiminta markkinoilla 20 prosentin osuudella liikevaihdostaan. Suomen hallituksen esityksessä uudeksi hankintalaiksi tytäryhteisöjen mahdollisuus toimia on rajattu 5 prosenttiin yhteisön liikevaihdosta tai euromääräisesti 500000 euroon. Suomi olisi ainoa EU-maa, joka pudottaa rajan alle direktiivin salliman 20 prosentin. Hallituksen esitys heikentäisi merkittävästi kuntien tytäryhteisöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja estäisi kuntien kehittämistä elinvoimaisina omasta toiminnasta ja kuntien omistamista yhtiöistä koostuvina konserneina.

Helsingin sosialidemokraatit vetoavat kansanedustajiin, että eduskuntakäsittelyssä hankintalaissa säädetään kuntien tytäryhteisöjen mahdollisuus osallistua markkinaehtoiseen toimintaan Euroopan Unionin linjauksen mukaisesti 20 prosentin osuudella liikevaihdostaan.