Kestävän kasvun Helsinki – SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarviokeskustelussa

Ajankohtaista

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, kanssavaltuutetut ja virkamiehet,

Budjettien neuvotteluprosessi käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Haastava taloustilanne ja samanaikainen voimakas lapsiin, nuoriin ja maahanmuuttajiin painottuva väestönkasvu vaativat paljon resursseja ja venymistä.

Tämä väestönkasvu vaatii kaupungilta myös malttia, malttia luottaa siihen, että oikein budjetoimalla  ja oikein investoimalla kaupunki vaurastuu ja helsinkiläiset voivat hyvin ja viihtyvät kaupungissaan.

Maahanmuuttajien määrän kasvu on ollut jyrkkä ja nopea Helsingissä ja juuri nyt meillä on myös paljon turvapaikanhakijoita. 

Tilanne on tosiaan muuttunut radikaalisti. Kun minä oli kouluiässä Helsingissä oli kyllä ulkomaalaisia mutta heidät tunnettiin nimeltä. Oli Neil Hardwick ja Billy Carson ja sitten yksi aasialainen, jonka nimeä en muista mutta hän kokkasi Carsonin kanssa televisiossa.

Nyt meillä on maahanmuuttajia lähes joka työyhteisössä ja nyt meillä on alueita, joissa vieraskielisten osuus on 30 prosentin luokkaa väestöstä.

Kotouttamisessa onnistuminen edellyttää vahvaa sivistys- ja sosiaalipolitiikkaa, ja se tarkoittaa myös rahaa.

Nyt neuvoteltu budjetti vastaa tähän 10 miljoonan euron erillismäärahalla, sekä sillä, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseja vahvistettiin.

Opetuksen osalta tilanne on kuitenkin niin tiukka, että valtuuston on seurattava sitä tarkasti ja varauduttava vaikka lisäbudjettiin, jos nyt 2,5% muuta väestönkasvua nopeampi lasten ja nuorten määrän kasvu sitä edellyttää.. Tämä koskee varsinaisen opetuksen lisäksi erityisesti resursointia kouluverkon peruskorjauksiin. 

Nyt investointeja lisättiin tältä osin vain pari miljoonaa mutta odotamme maaliskuussa valmistuvaa opetusviraston selvitystä koko kouluverkon peruskorjaustarpeesta ja aikataulusta.

Keskeinen saavutus näissä budjettineuvotteluissa oli se, että Helsinki pitää kiinni tasa-arvoa lisäävästä, moderneiden työmarkkinoidenkin edellyttämästä subjektiivisesta päivähoidosta sekä järkevästä ryhmäkoosta varhaiskasvatuksessa.

Hallituksen agraariaikaan haikaileva pseudosäästökokopäivähoidosta olisi kardinaalivirhe Helsingissä. Se olisi takaisku tasa-arvopolitiikalle ja erityisen älytöntä se olisi kotouttamisen näkökulmasta. Miten ihmeessä maahanmuuttajalapset voisivat kotoutua, jos osalla heistä ei olisi mahdollisuutta kokopäivähoitoon. Aikuisikäisellä väestöllä työpaikan saanti on ehkä keskeisintä mutta lapsilla se on kielitaito sekä muut sosiaaliset vuorovaikutustaidot.

Näiden jättivirastojen toimintamenojen turvaamisen lisäksi budjettineuvotteluissa pidettiin huolta siitä, että myös pienten virastojen tarpeet tunnistettiin. Maahanmuuton vaatimien toimien erillismääräraha mahdollistaa Arbiksen ja suomenkielisen työväenopiston työn maahanmuuttajien kotouttamisessa, Kulttuuriin panostukset Safe Haven – toiminnan, tanssintalon toteuttamisen, ja kriittiset 600.000 euroa takaa kaupunkisuunnitteluvirastolle mahdollisuuden suunnitella kaupunkia niin, että kunnianhimoinen asuntotuotantotavoite kyetään toteuttamaan. Lisäksi aloitetaan energiatehokkuus ja aurinkosähköohjelmien valmistelu.

Nämä ovat budjetin kokoon nähden pieniä rahoja mutta juuri oikein kohdennettuina näillä rahoilla voidaan vaikuttaa kaupungin keskeisiin strategiatavoitteisiin kuten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Usein naureskellaan sille, miten pieniä rahasiirtoja budjettineuvotteluissa tehdään.

Piru asuu yksityiskohdissa ja siksi en ole itse lainkaan innostunut aliarvioimaan rahasummia, jotka jäävät alle miljoonan.

Yksi suuri kysymys jää kuitenkin ratkaisematta ja se on kaupungin nopeasti kasvava työttömyys, ja erityisesti korkeakoulutettujen nopeasti kasvanut  työttömyys. Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa lähes 2900 pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Tähän tällä kaupungilla ja maalla ei ole varaa. Tätä ongelmaa Helsinki ei kuitenkaan voi ratkaista yksin, vaan maan hallituksen pitäisi lopettaa idioottimainen säästäminen palkkatuissa ja starttirahoissa.

Helsinki on valmis kantamaan oman vastuunsa, jos valtio kantaa omansa. Tarvittaessa vaikka lisäbudjetein.

Palaan vielä lopuksi väestönkasvuun. 

jos Helsinki onnistuu voimakkaan muuttoliikkeen hoidossa ei meillä ole huolta vinoutuneen ikärakenteen tuomista ongelmista. Euroopan ikärakenteeltaan vanhin pääkaupunki on jälleen täynnä työikäisiä ihmisiä ja meillä on varaa pitää Helsingistä ja helsinkiläisistä hyvää huolta.

Taloudelliset edellytykset meillä tähän on. Helsingin taloutta ei voi verrata Suomen taloustilanteeseen.

Verotulot kehittyvät edelleen hyvin ja varallisuuden määrä/ asukas kasvaa nopeammin kuin velan määrä/asukas. Ja velkaa otamme vain tulevaisuusinvestointeihin.

Sosialidemokraattinen ryhmä kiittää muita budjettineuvotteluihin osallistuneita ryhmiä kärsivällisyydestä – uskomme, että viikon viivästys mahdollisti paremman budjetin-  ja on valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2016. 

Samalla haluamme kiittää kaupungin henkilöstöä. Nykyinen väestönkasvu vetää jaksamisen äärirajoille ja oman työn tekeminen hyvin on vaativaa. Hatun nosto.

 

Osku Pajamäki
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja