Kaupunginhallituksen enemmistö subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolella

Ajankohtaista

Maanantain kaupunginhallituksessa käsiteltiin Helsingin lausuntoa varhaiskasvatuslain muutoksesta. Hallituksen aikeet rajoittaa päivähoito-oikeutta eivät saaneet kaupunginhallituksen hyväksyntää. Sosialidemokraatit yhdessä vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa äänestivät kumoon esityksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta. SDP:n mielestä päivähoito-oikeuden rajaaminen puuttuu lapsen oikeuteen saada varhaiskasvatusta, eikä esitys tutkitusti tuo tavoiteltuja säästöjä, vaan ainoastaan lisää turhaa byrokratiaa.

Voittanut esitys kuului kokonaisuudessaan näin:

Kaupunginhallitus haluaa lausunnossaan korostaa subjektiivisen kokopäiväisen hoito-oikeuden tärkeyttä ja tuo esille, että subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää kaikkien lasten oikeutena. Esitetty päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-aikaiseksi vanhempien työtilanteen perusteella on hyvin ongelmallinen niin periaatteena kuin käytännössä. Kuntien varhaiskasvatusviranomaisilla ei ole tällä hetkellä velvollisuutta eikä edellytyksiä seurata vanhempien tulo- tai työtilannetta. Jotta esitetty päivähoito-oikeuden rajaaminen voitaisiin toteuttaa, pitäisi varhaiskasvatusviranomaisilla olla jatkuva pääsy nykyistä huomattavasti kattavampiin tietolähteisiin, ja resurssit seurata lasten vanhempien elämäntilanteen muutoksia. Mikäli perheiden tulisi jakaa varhaiskasvatusviranomaisille laajasti tietoa vanhempien tulotilanteesta ja perheen elämäntilanteesta toisi se mukanaan uusia haasteita tietosuojaan ja salassapitoon. Lisäksi toteutuessaan esitysluonnos sisältää suuren riskin, että vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet eivät saa tarvitsemiaan palveluita, kun palvelun tarpeen todistaminen on perheiden itsensä vastuulla.

Moderni työelämä, jossa monilla vanhemmilla on hyvin katkonaisia ja lyhytkestoisia työsuhteita, johtaisi esityksen myötä siihen, että monien lapsien päivähoitotilanne vaihtelisi jatkuvasti. Tämä vaatisi huomattavasti nykyistä joustavampia hoitorakenteita ja johtaisi siihen, että lapset todennäköisesti joutuisivat vaihtamaan ryhmästä tai jopa päiväkodista toiseen. Kaupunginhallitus katsoo, että toteutuessaan esitysluonnos vaikuttaa hyvin kielteisesti mahdollisuuksiin saavuttaa 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain asettamia sisältöjä ja tavoitteita varhaiskasvatustoiminnalle.