Kansanedustaja Pilvi Torsti esittää lähipäiväkotia osaksi koulupolkua – Helsinki lähdössä selvittämään asiaa

Ajankohtaista
Pilvi Torsti

Kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.) esittää lähipäiväkotiperiaatetta osaksi koulupolkua.

-Lähipäiväkoti vahvistaisi lasten tasa-arvoa ja sujuvoittaisi perheiden arkea, asiasta aloitteen Helsingissä valmistellut Torsti toteaa.

Tavoitteena on tutkia, miten voisimme vahvistaa kaikkien lasten mahdollisuutta päästä lähipäiväkotiin. Sieltä siirryttäisiin lähikouluun.

Torsti on esittänyt, että Helsinki selvittää, mitä tarkoittaisi ja vaatisi, jos kaupunki olisi jatkossa velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella. Tämä tarkoittaisi samoja oppilaaksiottoalueita, kuin mitä perusopetuksessa noudatetaan. Asiaan liittyvä talousarviomääräraha käsitellään tänään lautakunnan kokouksessa.

Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi Torstin mukaan myös turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä.

-Nykyisellään useat lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmällä pitäen oman oppilasalueen päiväkodissa. Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja kuormittava siirtymä.

Pilvi Torsti haluaa korostaa myös yhteisöllisyyttä kaupungin sisällä.

– Päiväkoti ja koulu ovat paikkoja, joissa kaikki lapset ja vanhemmat käyvät. Lähipäiväkodit ja -koulut voivat muodostua yhteisöjen keskuksiksi kaupungeissa. Tässä Helsinki voi olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Pidemmän aikavälin tavoitteena monet tutkijat ovat korostaneet varhaiskasvatuksen hahmottumista yhä enemmän osaksi lasten koulupolkua, Torsti toteaa.

Aloitteen taustalla tutkija Venla Bernelius

Lähipäivä-aloite syntyi, kun  arvostettu kaupunkitutkija Venla Bernelius piti vaikuttavan esityksen lasten koulutuksen tasa-arvosta ja sen hapertumisesta eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenille. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena Bernelius nosti varhaiskasvatuksen ja kuinka se pitäisi nähdä osana lähikoulupolkua.

– Pitkällä aikavälillä on selvää, että varhaiskasvatuksen merkityksen tunnistaminen tärkeänä osana lasten kehitystä ja koulupolkua edellyttää perusopetuksen kaltaista toimintaa eli maksuttomuutta ja lähikoulumaista toimintakulttuuria, Torsti toteaa.

Torstille asia on myös omasta elämästä tuttu. Hän on seurannut yhtenäisen ryhmän päiväkoti- ja koulutietä omien lastensa kautta.

– Vanhin poikani on kahdeksannelle luokalla. Hän on ollut pääosin saman ryhmän kanssa nelivuotiaasta asti. Olen nähnyt hyvin konkreettisesti, miten lapset kasvavat yhdessä ja perheet pystyvät olemaan yhteydessä, kun tarpeita on.

Joustavuutta myös jatkossa

Nykyisellään Helsinki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole.

Kaupunki tarjoaa ala-asteen aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppilaaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun.

Lähes kaikilla peruskoulujen oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittaminen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä.

Asiaa tarkastellaan niin, että huomioidaan myös todennäköisesti perheen erityistilanteesta kuten esimerkiksi vuorotyö, vuoroasuminen jne. tarvittavia poikkeamisperusteita.

Lisätietoja:

Pilvi Torsti
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
p. 040 719 1206