Kaarin Taipale: Pormestarimalli vain jäävuoren huippu kaupunkiorganisaation uudistuksessa

Ajankohtaista

”Helsinki astui askeleen lähemmäs pormestarimallia – enää puuttuu valtuuston päätös” Tämä otsikko (HS 1.3.2016) kertoo edellispäivän kaupunginhallituksen päätöksestä jotakin, mutta ei tietenkään kaikkea. Jutussa kerrotaan myös, että palautusehdotuksemme hävisi äänin 12-3.

On helppo puhua ’pormestarimallista’, mutta todellisuudessa kyse on koko kaupunkiorganisaatiota koskevasta totaalimuutoksesta. Onko Helsingissä pormestari vai kaupunginjohtaja, on vain tämän uudistusjäävuoren huippu.

Tulkinta, että nyt puuttuisi vain valtuuston päätös, johtaa harhaan. Jäljellä on vielä valtava määrä selvitettäviä asioita, avoimia kysymyksiä ja kysymyksiä, joita ei vielä ole edes osattu kysyä. Joku voi toki ajatella, että mitä vähemmän valtuusto tähän muutosprosessiin sekaantuu, sitä parempi, emme me.

Palautusesityksessämme nimenomaan vaadittiin, että valtuusto kävisi tässä vaiheessa vasta lähetekeskustelun. Koska kokonaisuudessa on vielä lukuisia ratkaisemattomia palasia, on mielestämme häikäilemätöntä olettaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi tämän historiallisen suuren muutoksen yhdellä nuijan kopautuksella ja jatkovalmistelu olisi pelkkää johtosääntöjuristien kirjoitustyötä.

Ei, me emme vastustaneet pormestarimallia. Teimme palautusesityksen, siis ei hylkäysesitystä. Oli yllättävää, ettemme saaneet tukea mistään muista ryhmistä. Muut ilmeisesti halusivat olla kilttejä, hip ja cool, pelkäsivät leimautua ”pormestarimallin vastustajiksi” ja kuvittelivat saavansa toivomansa muutokset läpi vielä valtuustossa. Emme mekään siellä aio vaiti olla, päinvastoin!

Emme myöskään aseta kyseenalaiseksi tarvetta kehittää kaupungin toimintaa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena tulee olla parempi vaikuttavuus, sujuvammat palveluketjut, avoimemmat päätöksentekoprosessit ja laajempi, ei kapeampi demokratia.

Muistutimme, että kaupunkiorganisaation tärkein taso on perustaso, jolla kaupungin tarjoamat palvelut ja kuntalaisten tarpeet kohtaavat. Nyt on puhuttu vain kaikkein ylimmästä päätöksentekotasosta. Päätösvaltaa ei tule keskittää harvoille poliitikoille eikä harvoille viranhaltijoille.

Keskeisin kysymyksemme liittyy keskushallintoon. Nyt esitetyssä mallissa on yksi portinvartija ylitse muiden: kansliapäällikkö, joka on käytännössä ykköspormestarin oikea käsi. Kansliapäällikkö olisi kaupunginhallituksessa ainoa virkamiesesittelijä, kaikki asiat siis kulkisivat hänen käsiensä kautta. Mikäli esittelyn sisällöstä olisi erimielisyyttä, päätösesitys mankeloitaisiin ensin ’pormestaristossa’ (pormestari ja neljä apulaispormestaria), jonka mielekkyyttä myös epäilemme.

Valmistelussa on jatkuvasti korostettu virkamiesvalmistelun ja -esittelyn ja poliittisen päätöksenteon pitämistä selkeästi erillään toisistaan. Tästä olemme samaa mieltä. Omassa esityksessämme kaupunginhallituksen esittelijöinä olisivat kuitenkin toimialajohtajat suoraan eikä heidän esittelyään alistettaisi kansliapäällikön tehtäväksi saati pormestariston jyrättäväksi.

Muutenkin esittelytekstin riveillä ja rivien välissä näkyy halu keskittää vielä nykyistäkin enemmän ’strategista’ valtaa kaupunginkansliaan. Meidän logiikkamme vaatii, että jos kaupunginkanslia kasvaa entisestäänkin (nyt 560 henkilöä), se ei voi olla itsenäinen yksikkö vaan vaatii demokraattisen toimielimen ohjausta, olkoon se sitten kaupunginhallituksen jaosto tai oma toimialalautakunta.

Monet ovat pelänneet, että kun siirryttäisiin nykyisistä noin 30 lauta- ja johtokunnasta neljään toimialalautakuntaan, demokratia keskittyisi harvoille päättäjille. Tosiasiassa jokseenkin kaikki jakavat tämän huolen ja toimialalautakuntien alle lisätään varmaan useita päätösvaltaisia jaostoja.

Asialistaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta nyt vielä yksi nosto. Lähdemme siitä, että pormestariston ja kaupunginhallituksen kokoonpanon pitää heijastaa kuntavaalien tulosta, siis valtuuston poliittisia voimasuhteita kaikkien ryhmien osalta, ei vain vaalien voittajien. Emme toivo, että Helsingissä siirryttäisiin hallitus-oppositio –malliin, vaikka se maailmalla onkin vallitseva käytäntö. Se kuitenkin toimii vain, jos poliittinen kartta on selkeämmin kahtiajakautunut kuin meillä Suomessa.

Kaarin Taipale, kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupunginhallituksen päätökset ja SDP:n tekemän vastaesityksen löydät täältä.