Kaarin Taipale: Ovatko lisärakentamistarpeiden, energiapolitiikan, luonnonsuojelun ja kulttuuriympäristöjen suojelun väliset ristiriidat ratkaistavissa?

Ajankohtaista

Ovatko lisärakentamistarpeiden, energiapolitiikan, luonnonsuojelun ja kulttuuriympäristöjen suojelun väliset ristiriidat ratkaistavissa? Tämä on nyt lausunnolla olevan vaihemaakuntakaavan ja työn alla olevan yleiskaavan ydinkysymys.

Kaupunkitutkija, tekniikan tohtori
http://www.kaarintaipale.net/
kaarin.eduskuntaan2015@gmail.com