Itäkeskuksen väestönsuoja toteutettava

Ajankohtaista

Itäkeskuksesta puuttuu edelleen velvoiteväestönsuoja kerätyistä rahoista ja myönnetystä rakennusluvasta huolimatta, nyt asiaa halutaan edistää.

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2024 SDP:n varavaltuutettu Jenni Hjelt jätti talousarvioaloitteen Itäkeskuksen Ystävyydenpuistoon rakennettavasta yhteisväestönsuojasta, jonka rakentamisesta on päätetty jo vuonna 1974. Rakennuslupakin hankkeelle on myönnetty jo vuonna 2009. Tästä huolimatta hanke ei ole jostain syystä edennyt. Vuonna 2010 hankkeen kustannuksiksi arvioitiin noin 23 miljoonaa euroa. Kaupunki on laskuttanut Itäkeskuksessa asukkailta ja yrityksiltä väestönsuojapaikoista miljoonia euroja. Kauppakartanonkadun / Ystävyydenpuiston väestönsuoja on viimeinen kaupungin vielä rakentamattomista velvoitesuojista. Itäkeskuksen alueella asuvista arviolta vajaa 4000 ihmistä on nyt vailla väestönsuojaa, jos sellaiselle olisi tarvetta.

Aloitteessaan Hjelt esitti, että Ystävyydenpuiston / Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentamista kiirehditään ja hanke otetaan etupainotteisesti mukaan investointibudjettiin. Aloite käsitellään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

”Näinä epävarmoina aikoina on huolehdittava siitä, että Helsingissä on kaikilla alueilla riittävät väestönsuojatilat. Tämän hankkeen edistäminen riittävän nopealla aikataululla on tärkeää, jotta kasvavalle Itäkeskuksen alueelle saadaan asianmukainen väestönsuoja mahdollisine oheistoimintoineen”, Jenni Hjelt sanoo.

Yhteyshenkilö
Jenni Hjelt
varavaltuutettu
jenni.hjelt@gmail.com
p. 050 3280212