Helsinkiläisille koti, töitä, turvaa ja tilaa hengittää

Ajankohtaista,Piirikokous

Helsingin Sosialidemokraattisen syyspiirikokouksen julkilausuma 7.11.2020

Sosialidemokraattien rakentamassa huomisen Helsingissä jokaisella kaupunkilaisella on kohtuuhintainen koti, turvallinen asuinympäristö ja sujuva arki. Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. HITAS -järjestelmästä ei voida luopua ennen kuin tarjolla on uusi malli kohtuuhintaiseen omistusasumiseen.

Eri kaupunginosien elinvoimaisuutta tuetaan yhteisten palveluiden sekä positiivisen erityiskohtelun avulla. Lasten ja perheiden etu on, että laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu löytyvät läheltä kotia. Kaupunki ja sen palvelut ovat esteettömiä laaja-alaisesti. Helsingin kaupungin hankinnat ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä.

Tulevaisuuden Helsingissä liikkuminen kaupungin kaikilla alueilla on sujuvaa, tasapuolista ja laadukasta. Joukkoliikenne palvelee niin työssä käyviä kuin vapaa-ajan liikkujia kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kulttuuriympäristön lisäksi pienet metsiköt, eloisat purot, polveilevat rantatiet ja upeat saaret kuuluvat kaikille helsinkiläisille. Kestävän yhdyskuntarakenteen ja asuntorakentamisen keinoin turvataan helsinkiläisille tilaa hengittää ja liikkua.

Tulevaisuuden Helsingillä on myös vahva rooli reiluna ja vastuullisena työnantajana. Hyvä johtaminen ja henkilöstön kuuleminen vahvistavat kaupungin henkilöstön ylpeyttä työstään. Helsinki tarvitsee vahvan Staran myös jatkossa toimimaan perustehtäviensä lisäksi mm. äkillisissä luonnonkatastrofeissa, katujen vesivuodoissa ja öljyturmissa.

Sosialidemokraattien Helsingissä kaupunkilaiset saavat apua, hyvää hoitoa ja laadukasta hoivaa. Elämän kolhiessa yhteiskunnan turvaverkot ovat kunnossa ja apu löytyy hädän hetkellä. Mielenterveysongelmiin saadaan oikea-aikaista ja oikein mitoitettua apua.

Harrastusten pitää olla kaikkien tavoitettavissa. Meidän kaupungissamme on mahdollisuus hyvään ja aktiiviseen elämään. Kulttuuri, taide ja liikunta ovat jatkossakin vahvasti osana helsinkiläistä arkea. Kirjastoverkosta huolehditaan.

Haluamme vahvistaa Helsingin asemaa kansainvälisenä metropolina. Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvointi nojaa monipuoliseen elinkeinoelämään, yrittäjyyteen ja innovaatioihin. Monipuolinen opintopolku maksuttomalla toisella asteella sekä helsinkiläisten korkeakoulujen tukeminen vahvistavat kaupunkilaistemme ja kaupunkimme menestymisen mahdollisuuksia. Meillä on koko maan osaavin ja koulutetuin työvoima.

Tätä hyvin voivaa Suomen pääkaupunkia Helsingin sosialidemokraatit rakentavat.

Tule mukaan tähän rakennustyöhön – äänestä SDP:n ehdokasta tulevissa kunnallisvaaleissa!