Helsinki otettava mukaan uuden soten valmisteluun

Ajankohtaista

Sipilän hallituksen sote-markkinamallin kaatumista ei kovin moni jää suremaan. Toimivan uudistuksen aikaansaanti edellyttää, että Helsinki ja muut suuret kaupungit pääsevät nyt aidosti vaikuttamaan sen sisältöön, sanoo Helsingin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Tähänkin saakka erikoissairaanhoito on toiminut varsin hyvin ja ongelmat ovat olleet perusterveydenhoidossa ja vanhustenhoidossa. Siksi korjausliikkeet pitäisi tehdä siellä, missä ongelmat ovat ja jättää vähemmälle uusien maakuntahimmeleiden rakentelu.

Viisasta olisi, jos nyt yhteisesti tunnustettaisiin ratkaisujen vaativan myös lisää hoitohenkilökuntaa, niin lääkäreitä kun hoitajiakin. HUS:n edellisen toimitusjohtajan Aki Lindenin viisaat puheenvuorot on syytä ottaa jatkovalmistelussa tosissaan. Vanhustenhoidossa hoitajamitoitus on konkreettinen keino varmistaa riittävä hoitohenkilöstön määrä.

Esitän, että Helsinki ja muut suuret kaupungit otetaan sote-uudistuksen jatkovalmisteluun mukaan alusta lähtien. Näin varmistetaan, että sote-malli rakentuu tulevaisuuden Suomen tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntäväksi.

 

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807