Helsingin uusi kansliapäällikkö tarjoaa kaupungille mahdollisuuden uuteen alkuun

Ajankohtaista

Tänään Helsingin kaupunginvaltuusto on valinnut kansliapäällikön uudeksi 7 vuoden kaudeksi.

Sdp:n valtuustoryhmä on päätynyt haastattelujen ja perusteellisen harkinnan jälkeen kannattamaan Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan valintaa Helsingin uudeksi kansliapäälliköksi. Ujula tuli myös äänestyksen jälkeen selvän enemmistön voimin valituksi tehtävään.

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä asettaa kaupungin ylimmälle johdolle poikkeuksellisen vaativan tehtävän. Siksi myös kansliapäällikön vastuulla on laaja kaupungin operatiivinen johto.

Vuonna 2022 Helsingin kaupunki otti käyttöön uuden palkanmaksunjärjestelmän. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa kävi selväksi että palkanmaksu ajautuu ongelmiin, jotka ovat sittemmin syventyneet uusien palkanmaksujen yhteydessä ja ajanut työntekijät kohtuuttomiin tilanteisiin.

Ongelmat ovat aiheuttaneet hätää, ahdistusta ja maksuvaikeuksia monille työntekijöille, jotka ovat olleet täysin syyttömiä tilanteeseen. Palkanmaksukriisin hoitaminen on ollut kaupungilta häpeällinen epäonnistuminen.

Tämän vaikean tilanteen korjaamiseksi Helsinki tarvitsee uuden alun, joka edellyttää myös uutta kansliapäällikköä. Siksi SDP:n valtuustoryhmä on päätynyt kannattamaan Jukka-Pekka Ujulan valintaa tähän vaativaan tehtävään. Ujulalla on tehtävään vaadittavaa johtamistaitoa, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja sitoutumista julkiseen palvelutehtävään.

SDP:n valtuustoryhmä toivoo, että kansliapäällikön valinta tarjoaa Helsingille mahdollisuuden uuteen alkuun, jossa voimme rakentaa uudelleen luottamusta niin helsinkiläisiin, mutta erityisesti kaupungin työntekijöihin. Toivomme, että Jukka-Pekka Ujula kykenee rakentamaan vahvat yhteistyösuhteet eri poliittisten ryhmien kanssa ja yhdessä voimme varmistaa kaupungin palvelujen toimivuuden sekä parantaa kaupungin mainetta työnantajana.