Helsingin strategiassa näkyy vahva SDP:n kädenjälki

Ajankohtaista

Pormestari Jan Vapaavuori julkaisi tänään esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi 2017-2021.

 

SDP pitää hyvänä, että strategiaesityksessä korostuu vahva sosiaalinen vastuu ja Helsingin kansainvälisyys. Strategian keskeisiksi teemoiksi on nostettu SDP:n tavoitteiden mukaisesti syrjäytymisen ehkäisy ja kaupunginosien eriytymiskehityksen pysäyttäminen.

 

Muun muassa seuraavat SDP:n vaalitavoitteet on saatu mukaan strategiaan:

 • Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita.
 • Maksuton varhaiskasvatus alkaa valtuustokaudella 5-vuotiaista
 • Kaupunginosien eriytymiskehitys saadaan pysähtymään ja kaikkia kaupunginosia kehitetään tasapuolisesti
 • Sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä
 • Autetaan vaikeasti työllistyvien ja vajaatyökykyisten ihmisten työllistymistä
 • Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden kanssa systeemisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymiseen
 • Jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen opiskelupaikka
 • Sisäilmaongelmaiset kiinteistöt korjataan
 • Lasten ja nuorten harrastustakuu toteutetaan
 • Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy turvataan silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista.
 • Helsinki panostaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja selvittää aktiivisesti toimenpiteitä asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi.
 • Tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan.
 • Liikkumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamilla palveluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi.

Valtuustoryhmät aloittavat nyt neuvottelut strategian sisällöstä ja varsinaisesti strategia hyväksytään syyskuun lopussa kaupunginvaltuustossa.

Koko strategiaesitys löytyy täältä:

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/