Helsingin Sosialidemokraatit: Metropoli on Helsingin etu

Ajankohtaista

SDP:n kaupunginhallitusryhmä esittää maanantaina kaupunginhallituksessa myönteistä lausuntoa 14 kunnan metropolilakiin, 2017 alkavaan metropolivaltuustoon ja yhteiseen metropolikaavaan. SDP pitää kaupunginjohtaja Pajusen kielteistä pohjaesitystä vastuuttomana. Kaupunginhallituksen enemmistö otti jo viime kesäkuussa myönteisen kannan metropolihallintoon, mutta sitä ei pohjaesityksessä huomioida lainkaan. SDP:n mielestä Helsingin on oltava mukana pääkaupunkiseudun yhteistyössä.

Vuosikymmenien ajan seudun yhtenäistä kehitystä on haitannut suunnittelu, jossa yhtäällä on rakennettu raideliikenteen varaan, toisaalla kaavoitettu sinne tänne ja pakotettu asukkaat autoilemaan. Nyt lakiluonnos on lausunnoilla ja siinä otettaisiin ensimmäinen askel eteenpäin: yhteinen päättävä elin eli suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja yhteinen alueen maankäytön ja liikenteen suunnittelu.

Nykymuotoinen vapaaehtoisuuteen perustuva seudullinen yhteistyö on tullut tiensä päähän, sillä se ei ole ratkaissut laajemman pääkaupunkiseudun yhteisiä ongelmia.

Tällä hetkellä monet kunnat eivät rakennuta riittävästi vuokra-asuntoja, vaan omalla maankäyttöpolitiikallaan ajavat hajautettua, ympäristöä rasittavaa asumista. Asuntotuotanto, segregaation ehkäisy, elinkeinopolitiikka sekä työpaikkojen sijoittuminen edellyttävät toimintatapaa, joka ei perustu kuntien keskinäiseen kilpailuun vaan alueen parhaaseen. Ei ole hyväksyttävää, että kunnat kilpailevat niin sanotuista hyvistä veronmaksajista keskenään ja huono-osaisuus kasaantuu tietyille alueille.

Helsingin Sosialidemokraatit tukee ensisijaisesti vahvaa metropolia pääkaupunkiseudun jättikuntaliitoksen sijaan. Jättikunnan muodostaminen ei näytä todennäköiseltä eikä se toisi mitään hyötyjä, joita vahvalla metropolihallinnolla ei saavutettaisi. Metropolihallinnolle täytyy kuitenkin turvata riittävän vahva mandaatti päätöksentekoon. Tämä edellyttää vaaleilla valittua metropolivaltuustoa.